Adaptační a preventivní kurzy

Adaptační a preventivní kurzy
Adaptační kurz 1. ročníku na Vápenkách
7. - 8. 9. 2015, K nástupu do 1. ročníku na našem gymnáziu neodmyslitelně patří i adaptační kurz. Letos tento „seznamovák“ pro žáky třídy 1.A proběhl ve druhém týdnu nového školního roku v Rekreačním středisku na Vápenkách. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."
Preventivní kurz pro kvintu na Vápenkách
10. a 11. 9., Ve čtvrtek a pátek se uskutečnil na Vápenkách tradiční preventivní pobyt pro kvintu. Pod vedením zkušeného psychologa Mgr. J. Mrkvy proběhla řada aktivit, při kterých si studenti zkoušeli efektivní spolupráci a komunikaci. Dostali také příležitost uvědomit si leccos o sobě samých a o fungování třídního kolektivu. Celý příspěvek a fotografie po kliknutí na "více..."
Adaptační kurz pro primu na Vápenkách
17. - 18. 9. 2015, Ve čtvrtek a v pátek se třída prima zúčastnila adaptačního kurzu na Vápenkách. Program byl, pod vedením psychologa Mgr. Jaroslava Mrkvy, zaměřen na podporu vznikajícího třídního kolektivu. Žáci si vyzkoušeli řadu odborných technik. Kurz probíhal v přátelské atmosféře a všem se velmi líbil. Fotografie po kliknutí na "více..."
Adaptační kurz pro 1.A na Vápenkách
12. - 14. 9., Ráno jsme se sešli ve třídě, plní vzrušení a nadšení z našeho společného adapťáku, abychom se vydali směr Vápenky. Jak probíhal náš první společně strávený čas se dozvíte po kliknutí na "více..."
Adaptační kurz pro primu na Vápenkách
15. - 16. 9., Jako každoročně se i letos vydala třída prima na adaptační kurz na Vápenky. Fotografie a celý příspěvek najdete po kliknutí na "více...".
Adaptační kurz primy na Vápenkách
7. - 8. 9. 2017, Od čtvrtka do pátku se konal Adaptační kurz pro třídu primu. V rekreačním středisku na Vápenkách se měli žáci seznámit se svými novými spolužáky, třídním učitelem a poznat něco nového. Při společných sportovních i pedagogicko-psychologických hrách pod vedením Mgr. J. Mrkvy se snažili poznat nové kamarády i ukázat své přednosti. Snad to vyšlo! Do následujícího studia jim všem přejeme hodně studijních úspěchů. Pár fotografií po kliknutí na "více..."
Adaptační kurz 1.A na Vápenkách
11. - 13. 9. 2017, Od pondělí do středy se noví žáci prvního ročníku zúčastnili adaptačního kurzu, který se jako tradičně konal v Rekreačním středisku Vápenky. Program byl zaměřen na posílení třídní soudržnosti, spolupráce a vzájemného respektu. Přes počáteční ostych se žáci brzy poznali a při výstupu na Velkou Javořinu se zkusili vyrovnat s prvním neúspěchem – kvůli nepříznivému počasí se výstup nezdařil, v polovině túry musel být výšlap ukončen. I přes tuto drobnou vadu na kráse se adaptační kurz více než vydařil a noví prváci hlásí: My to zvládneme!
Preventivní kurz pro kvintu na Vápenkách
18. – 20. 9., Od pondělí do středy se v Rekreačním středisku Vápenky uskutečnil Preventivní kurz pro studenty kvinty. Pedagogický doprovod tvořili Mgr. Vlastimil Prachař a Mgr. Martina Kozumplíková. Odborně byl kurz garantovaný pracovníkem OPPP Mgr. Jaroslavem Mrkvou, který podobné kurzy na našem gymnáziu vede již řadu let...
Adaptační kurz primy na Vápenkách
Ve dnech 10.-11.9.2018 se třída prima zúčastnila adaptačního kurzu v rekreačním středisku na Vápenkách. Počasí nám krásně vyšlo, a tak jsme spoustu času strávili v rámci aktivit v přátelské atmosféře venku. Program pod vedením psychologa Mgr. Jaroslava Mrkvy byl zaměřen na podporu našeho nového třídního kolektivu. Kromě seznamovacích her jsme si vyzkoušeli i spoustu odborných technik, například k procvičení paměti.
Preventivní kurz
1. - 3. října 2018 se v Rekreačním středisku Vápenky uskutečnil Preventivní kurz pro třídu kvinta. Preventivní program je součástí Minimálního preventivního programu školy a součástí Školního vzdělávacího programu našeho gymnázia. Pedagogický doprovod tvořili RNDr. Jana Hálková a Mgr. Ondřej Mikl...
Adaptační kurz primy na Vápenkách
V pondělí 9. září odjeli naši noví primáni se svým třídním učitelem do rekreačního střediska na Vápenkách, kde je čekal adaptační kurz. Prvním jeho cílem bylo poznat a více se seznámit se svými spolužáky. Navíc pod vedením psychologa a dozoru třídního profesora zde zažili naši noví studenti celou řadu nejrůznějších aktivit, které měly napomoci stmelit 29 jedinců do jednoho fungujícího třídního kolektivu. Často se jednalo o činnosti, při kterých se jedinec nemohl spoléhat jen sám na sebe, ale naopak byla nutná spolupráce více žáků. Nebylo to jen o aktivitách, ale i o trávení volného času, nechyběla legrace nebo fotbalové utkání dvou smíšených družstev, ve kterých po boku chlapců statečně a s velkým zápalem hrála i děvčata. Akce se vydařila, doufejme, že si naši primáni vytvoří pevný a vůči sobě navzájem přátelský kolektiv - to už bude na nich samotných.
Adaptační kurz 1. ročníku na Vápenkách
11. - 13. 9. 2019, od středy do pátku se noví žáci prvního ročníku zúčastnili adaptačního kurzu, který se jako už tradičně konal v Rekreačním středisku Vápenky. Program pod vedením psychologa Mgr. Jaroslava Mrkvy byl zaměřen na podporu našeho nového třídního kolektivu, na dobrou spolupráci a vzájemný respekt. Kromě seznamovacích her jsme si vyzkoušeli i některé odborné techniky, například k procvičení paměti. Počasí se vydařilo, a tak jsme spoustu času strávili v rámci aktivit v přátelské atmosféře venku. Nakonec nám vyšel čas i na volejbalové a fotbalové utkání a na příjemnou procházku do lesa.
Adaptační kurz pro 1. ročník
Začátek studia na PGS byl pro 1. ročník odstartován tradičně adaptačním kurzem v Rekreačním středisku na Vápenkách. Kurz proběhl ve dnech 29. 9. – 30. 9. I když počasí první den příliš nepřálo aktivitám venku, druhý den byl příjemnější. Kurz byl doslova nabitý aktivitami na seznámení studentů a vzájemné poznání. Začleněny byly jak sportovní, tak i komunikační aktivity. Krátká procházka na závěr kurzu ukázala studentů krásné prostředí Vápenek a okolí.
Adaptační kurz - prima
Ve dnech 21. – 23. 9. 2022 se třída prima zúčastnila adaptačního kurzu v rekreačním středisku na Vápenkách. Cílem kurzu bylo seznámit se s novými spolužáky a více je poznat. I přes chladnější počasí jsme většinu času strávili venku. Instruktorky z organizace Atmosféra měly připravenou spoustu aktivit, které napomohly k poznání a stmelení nově vzniklého kolektivu. Adaptační kurz se vydařil po všech stránkách. Všem moc děkujeme!
Adaptační kurz 1.A
Ve dnech 3. - 5. 10. se třída 1.A zúčastnila adaptačního kurzu v rekreačním středisku Vápenky, pořádaného za účelem seznámení a sblížení žáků a jejich třídní profesorky. Bohatý program, který nám vymysleli a zrealizovali úžasní instruktoři z organizace Atmosféra, byl nabitý aktivitami, které byly zaměřené na rozvoj komunikace, týmové práce, domluvy a spolupráce třídního kolektivu, ale taky nám ukázaly, že je občas nutno vymyslet kompromis nebo ustoupit ve prospěch celé skupiny. Po čas celého adaptačního kurzu vládla i přes zamračené počasí dobrá nálada a přátelská atmosféra, která teď nadále přetrvává i ve školních lavicích. Kurz se po všech stránkách velmi vydařil a věřím, že je pouze hezkým začátkem pro následující roky, které spolu jako třída strávíme. Za 1.A Eliška Petrželková
Preventivní kurz kvinty na Vápenkách
Ve středu 5. října jsme vyrazili do malebné osady Vápenky. Cesta proběhla poklidně, bez jakékoliv újmy na zdraví, po ubytování a obědě začala ta pravá zábava. Seznámili jsme se s instruktory: „Fizim“, Kubou a Aničkou. Hráli jsme spoustu zábavných her, při kterých jsme upevnili naše dobré vztahy a naučili se lépe spolupracovat. Nacvičili jsme scénky, povídali si, lépe se poznali. Celé tři dny se nesly v přátelském duchu a odjezd byl velmi dojemný a emotivní, protože se nám nikomu nechtělo domů.
Orientační dny Fryšták – Dům Ignáce Stuchlého
V posledních májových dnech se terciáni vydali vstříc dobrodružství, které proběhlo v malebném městečku Fryšták. Cestování do místa našich orientačních dní bylo poněkud složitější, ale po menších peripetiích jsme šťastně dorazili na místo, kde nás v převlecích horolezců čekali naši skvělí instruktoři. Žáci dostali první úkol – zpříjemnit obyvatelům městečka jejich slunečný den. Poté jsme se se zavázanýma očima dostali do našeho třídenního domova. Pobyt v Domě Ignáce Stuchlého byl plný adrenalinových a báječných zážitků, na které nám zůstanou vzpomínky do konce života, jedním z takových byla jízda na nefunkčním kole a následné koupání v místním, a ne příliš voňavém rybníce. Užili jsme si plné tři dny radosti, zábavy, smíchu, a především vzájemného přátelství mezi sebou.

Akce dokumentů