Preventivní kurz

1. - 3. října 2018 se v Rekreačním středisku Vápenky uskutečnil Preventivní kurz pro třídu kvinta. Preventivní program je součástí Minimálního preventivního programu školy a součástí Školního vzdělávacího programu našeho gymnázia. Pedagogický doprovod tvořili RNDr. Jana Hálková a Mgr. Ondřej Mikl...

...

Program vycházel ze zkušeností preventivních aktivit realizovaných gymnáziem a Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín již od roku 1996. Akci vedl psycholog Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín Mgr. Jaroslav Mrkva. Cílem tohoto pobytu bylo upevnění příznivého sociálního klimatu ve třídě, minimalizace tendence k rizikovému chování žáků, posílení třídní soudržnosti i pomoc k úspěšnému zvládnutí středoškolského studia.

Obsahem programu byl rozvoj, nácvik a posilování komunikačních dovedností, motivace ke zdravému životnímu stylu, zvyšování sociální kompetence, formování pozitivních postojů a modelů chování, rozvoj zdravého sebevědomí i schopnosti vyrovnávat se s neúspěchy.

I když nám počasí moc nepřálo, všem se tato akce líbila.

Akce dokumentů

Kategorie: