Preventivní kurz pro kvintu na Vápenkách

18. – 20. 9., Od pondělí do středy se v Rekreačním středisku Vápenky uskutečnil Preventivní kurz pro studenty kvinty. Pedagogický doprovod tvořili Mgr. Vlastimil Prachař a Mgr. Martina Kozumplíková. Odborně byl kurz garantovaný pracovníkem OPPP Mgr. Jaroslavem Mrkvou, který podobné kurzy na našem gymnáziu vede již řadu let...

... Kurz je jakýmsi pokračováním adaptačního kurzu, který žáci absolvovali už v primě, avšak řada použitých technik je nových anebo mají tzv. vyšší „ level“. Jsou zaměřeny na techniky učení, týmovou činnost a účelné stanovování životních a studijních cílů a také k potlačení negativních jevů. Část kurzu měli letos také žáci sami ve své režii a druhý večer si dokázali zorganizovat velmi povedený taneční večer, který si doprovodili vlastní živou hudbou ve složení troje housle, klarinet a harmonika.

Akce dokumentů

Kategorie: