Bílá pastelka - celonárodní sbírka

Bílá pastelka po roce opět v ulicích

Každoročně se naše gymnázium účastní celonárodní sbírky Bílá pastelka. Naši žáci se dobrovolně vydají mezi své spolužáky i do ulic Strážnice, aby podpořily tento projekt a získali tak finanční obnos pro lidi se zrakovým postižením. 

I letos v úterý 15. října 2013 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 14. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci se svými dceřinými společnostmi, obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum.

15. října 2013 vyjde do ulic více než dva a půl tisíce dobrovolných prodejců převážně z řad středoškolských studentů v bezmála 200 městech ČR, aby pomohli získat prostředky na financování speciálních služeb pro lidi se zrakovým postižením.  

Za minimální příspěvek 20,- Kč nabídnou bílou pastelku a kalendářík. V některých větších městech budou informační stánky s doprovodným programem, který návštěvníkům přiblíží život a potřeby zrakově postižených.

Kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, Tyfloservisu, o. p. s. a krajských TyfloCenter: Centrum odstraňování bariér, Tyflokabinet, volnočasové a sportovní aktivity nevidomých, Digitalizaci dokumentů, časopis Zora, sociální rehabilitaci zrakově postižených aj.

V roce 2012 činil výtěžek sbírky více než 1 871 000,- Kč. Za 13 let existence sbírky se podařilo nashromáždit více než 46. 000 000,- Kč.

„Upřímně děkujeme všem, kdo opět po roce podpoří sbírku Bílá pastelka. Přispěvatelé pomohou finančně zabezpečit základní služby pro lidi s těžkým zrakovým postižením“, řekl Mgr. Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Jan Frank (koordinátor sbírky), 

tel.: 775 722 784,frank@sons.cz

 

 

Akce dokumentů