Celonárodní sbírka BÍLÁ PASTELKA 2017

Ve středu 11. října 2017 proběhla celostátní veřejná sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých, do které se zapojila i naše škola. Čtyři dobrovolníci (Charlotte Becherová, Denisa Chrenčíková, Petr Svoboda, Věra Tomečková – 3.A) postupně obešli všechny studenty a zaměstnance školy a poté i ulice Strážnice. Za prodané pastelky se jim dohromady podařilo vybrat 7.838,- Kč. Výtěžek sbírky (celkem 2.760 152,- Kč) bude použit především na výcvik vodících psů, odstraňování bariér a sociální rehabilitaci. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme!

Akce dokumentů

Kategorie: