Novoroční charitativní koncert

5. 1. 2018, Vánoční blešák i tvůrčí dílny byly za námi, a zbývala tak poslední akce v rámci projektu „Pro více úsměvů“, která spadá do programu Dobro-druzi, a tou byl novoroční koncert. V pátek jsme se probouzeli plní očekávání, ale také obav. Byl to pro nás poměrně stresující den, protože jsme si přáli, aby vše vyšlo tak, jak jsme si to naplánovali...

... Hned po vyučování začaly poslední přípravy v podobě chystání posezení, shromáždění muzikantů a následná zvuková zkouška. Lidé se začali scházet a my měli radost, že je nás dostatek, abychom mohli celou akci odstartovat a to i za přítomnosti kamery regionální televize Slovácko.

K poslechu zahráli žáci našeho gymnázia. Jmenovitě to byli Kristýna Hořáková, Eliška Janásová, Petr Svoboda a cimbálová muzika Rozsocháč, kterým tímto ještě jednou moc děkujeme. Díky patří také moderátorovi Adamu Žákovi, Green baru za poskytnutí prostor, městu Strážnice za podporu a všem dalším studentům, kteří se na akci podíleli její organizací. Zapomenout nemůžeme ani na pár členů učitelského sboru, kteří nám pomohli s propagací akce nebo finančním darem. Děkujeme!

Náš benefiční koncert můžeme prohlásit za úspěšný, protože se nám podařilo vybrat úžasných 8 803 korun!

Celý projekt se uskutečnil za podpory Nadace Via a Nadace Karla Janečka.

Tereza Vojtíšková

FOTOGRAFIE

REPORTÁ O KONCERTU

Akce dokumentů

Kategorie: