Děkujeme všem, kteří umějí a chtějí pomáhat :-)

Ve čtvrtek 13. září v aule proběhlo předání výtěžku loňských charitativních akcí našemu studentovi. Děkujeme všem, kteří finančně přispěli, a zvláště těm, kteří do projektu vložili svůj čas a energii. Podrobnější informace na "více...".

Bylo to před loňskými Vánocemi, kdy se na naší škole konaly vánoční dílny a blešák, ale tečka za charitativními akcemi se napsala až tento měsíc. Dílny a blešák se totiž stály součástí většího projektu s názvem „Pro více úsměvů“, do kterého byl začleněn i novoroční koncert, na kterém vystupovali někteří naši žáci a jeden absolvent.

Tento projekt měl jako záměr finančně podpořit jednoho žáka naší školy, který se dostal do nelehké rodinné situace. Projekt podporovala Nadace VIA s přispěním Nadace Karla Janečka

tím, že zaplatila některé náklady a navýšila námi vybrané peníze o 20 tisíc korun.

Za překročení částky 25 tisíc korun Nadace VIA k tomu ještě slíbila prémii, a tak bylo třeba spustit ještě další akci. Navíc se jednomu primánovi podařilo oslovit šest sponzorů, kteří darovali celkem 15 tisíc korun.

Zapojili jsme se i do akce Sluníčkový den, kdy koncem dubna pět dvojic žáků prodávalo upomínkové předměty po škole i ve městě Veselí nad Moravou a Strážnice. Díky vstřícnosti Nadace Rozum a cit skončilo na účtu našeho projektu dalších více než 10 tisíc korun. Nadace Rozum a cit přispěla i další částkou 12,5 tisíc na mezinárodní zkoušku FCE a počáteční výdaje do VŠ studia.

Po letních prázdninách byly výtěžky všech akcí sečteny a na krátké ceremonii v aule ve čtvrtek 13. září bylo odhaleno, že Dominiku Podolanovi putuje 90.583 korun, které mu finančně pomohou v jeho nelehké životní situaci zvládnout studium na VŠ.

Děkujeme všem, kteří finančně přispěli, a zvláště těm, kteří do projektu vložili svůj čas a energii. Dík patří jmenovitě Natálii Dvořákové a Tereze Vojtíškové, které napsaly návrh projektu a organizovaly novoroční koncert, Eduardu Orlovi za získání sponzorů a řadě dalších žáků školy, kteří pomáhali s vánočními dílnami, blešákem nebo Sluníčkovým dnem.

FOTO

Akce dokumentů

Kategorie: