Výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka - děkujeme!

V říjnu proběhla celostátní veřejná sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých, do které se zapojila i naše škola. Čtyři dobrovolníci (Barbora Šebestová, Tamara Mlýnková, Dominik Podolan, Martin Kalenda – septima) postupně obešli všechny studenty a zaměstnance školy a poté i ulice Strážnice. Podařilo se jim prodat téměř všechny pastelky (400 ks), přičemž minimální příspěvek za jednu pastelku byl 20 Kč - vybrali 7.990,- Kč. Výtěžek sbírky (celkem 2.062 480,- Kč) bude použit především na výcvik vodících psů, odstraňování bariér a sociální rehabilitaci. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme!

Akce dokumentů

Kategorie: