Audit Ekoškoly

Jak máme napsané na zadní straně školních diářů, získala naše škola v roce 2012 potřetí titul Ekoškola. Jeho platnost vyprší v tomto roce, a tak se momentálně ucházíme o čtvrtý titul. Velký dík za práci na analýze školy patří Martinu Hrbáčovi a Michalu Šlajsovi (1.A), Anně Tomčalové a Júlie Kurucové (kvarta), Barboře Kotkové a Vojtěchu Vrhelovi (2.A), Barboře Evjákové a Renátě Falešníkové (septima). Kristýna Bulvasová, Eliška Hartmanová a Magdalena Lžičařová si zaslouží pochvalu za vytvoření nového ekokodexu, který nyní visí na nástěnce, kterou tyto sekundánky také velmi pěkně obnovily. Celý článek a fotografie na "více..."

Audit Ekoškoly

Jak máme napsané na zadní straně školních diářů, získala naše škola v roce 2012 potřetí titul Ekoškola. Jeho platnost vyprší v tomto roce, a tak se momentálně ucházíme o čtvrtý titul.

Především členové (ale také několik nečlenů) Ekotýmu s tím měli v uplynulých měsících plné ruce práce. Nestačí totiž jen poslat do Prahy přihlášku, ale museli jsme vypracovat analýzu školy, vyhodnotit plán činností, napsat zprávu o tom, jak program Ekoškola na naší škole běží a vytvořit nový tzv. ekokodex. Tyto dokumenty byly do konce února zaslány do Prahy.

V pátek 15. dubna následoval další krok, a to takzvaný audit. Od 9 do 14 hodin si auditorky Marie Servitová (mimochodem absolventka naší školy!) z Prahy a Hana Mikulicová z Brna vytvořily svůj obraz o strážnickém Purkyňově gymnáziu. K tomu mluvily s koordinátorem Ekoškoly a paní ředitelkou, ale také vedly schůzi s Ekotýmem. Martin Hrbáč a Michal Šlajs byli tak ochotní, že v závěru návštěvy provedli auditorky celou školou.

A jak jsme dopadli? To se dozvíme do tří týdnů, protože o tom bude rozhodovat tříčlenná komise, ale naše „kontrolorky“ se tvářily z některých zjištění dost spokojeně.

Ať to dopadne příznivě nebo ne, patří v každém případě velký dík Martinu Hrbáčovi a Michalu Šlajsovi (1.A), Anně Tomčalové a Júlie Kurucové (kvarta), Barboře Kotkové a Vojtěchu Vrhelovi (2.A), Barboře Evjákové a Renátě Falešníkové (septima) za jejich práci na analýze školy. Kristýna Bulvasová, Eliška Hartmanová a Magdalena Lžičařová si zaslouží pochvalu za vytvoření nového ekokodexu, který nyní visí na nástěnce, kterou tyto sekundánky také velmi pěkně obnovily.

Fotografie

Akce dokumentů

Kategorie: