Den Země

19. a 22. 4. 2013 - Každý rok od zapojení se do programu Ekoškola „slavíme“ kolem 22. dubna Den Země. Je to den, kdy se pozastavíme u toho, v jakém stavu naše planeta je, ale také něco děláme pro zlepšení tohoto stavu.

Den Země 2013 (19. 4. 2013 a 22. 4. 2013)

Každý rok od zapojení se do programu Ekoškola „slavíme“ kolem 22. dubna Den Země. Je to den, kdy se pozastavíme u toho, v jakém stavu naše planeta je, ale také něco děláme pro zlepšení tohoto stavu.

 

Letos byly aktivity v rámci Den Země rozloženy na dva dny. V pátek 19. dubna se třídy vyššího gymnázia daly do generálního úklidu nejen okolí školy, jak bývá zvykem, ale i různých prostorů ve školní budově. Úklid před školou zajistila třída 1. A, která také čistila část vitrín, na dvoře uklízela kvinta s chlapci třídy 3. A, zatímco děvčata 3. A se po celé škole starala o rostlinstvo. Třída 2. B řádila všude – uklidila šatny, čistila vitríny i akvária a také dali pár rostlinám nové květináče. Některé vitríny zůstaly ještě sextě, která se přednostně vrhla na ty v chemické laboratoři a učebně. Poněkud odlišného úkolu se ujala třída 3. B, která s prof. Gazárkovou vyráběla tašky ze starých kalendářů.

Po ukončení akce vypadala jak zeleň před školou, tak i dvůr a prostory kolem tělocvičny, více než reprezentativně. Vedení školy bylo s výsledkem velmi spokojené, ale zároveň doufá, že budeme schopni tento příznivý stav udržovat.

Třídy nižšího gymnázia strávily v pondělí 22. dubna dopoledne v zámeckém parku, kde probíhaly různé soutěže s ekologickou tématikou pro třídy prima až kvarta. Organizaci zajišťovala sexta. Žáci soutěžili ve čtyřčlenných skupinkách na vědomostní přírodovědné stezce (30 otázek) a pak na 15 praktických soutěžních stanovištích. Úkoly, které žáci dostali, měly jak ekologický, tak přírodovědný nebo dovednostní charakter: museli sbírat vršky od PET láhví, třídit odpad, poznávat rostliny a živočichy, určovat přírodniny podle hmatu, vůně a chuti. Nechyběly ani sportovní a pohybové hry. Z každé třídy vyšla jedna vítězná skupinka ve vědomostní soutěži a jedna v praktických hrách.

Jan W. Jongepier, Iva Uhrová

Fotografie z akce - 2013, 19. a 22. 4. - Den Země

Akce dokumentů