Den Země 2014

14. 4. 2014, Přišlo jaro a s ním i Den Země, který jsme chtěli jako každý rok oslavit. Ovšem, v pondělí 14. dubna nás aprílové počasí napínalo a až do poslední chvilky nebylo jasné, jestli nám dovolí naši akci uskutečnit podle plánu. A protože to nakonec přece jen vyšlo, myslím, že jsme si Den Země všichni užili, ať už jsme mohli zkrášlit školní dvůr anebo se dozvědět něco nového. Celý článek a spoustu fotografií po kliknutí na "...více"

fotografie z akce 

Den Země 2014

Tereza Vojtíšková (kvarta) 

Přišlo jaro a s ním i Den Země, který jsme chtěli jako každý rok oslavit. Ovšem, v pondělí 14. dubna nás aprílové počasí napínalo a až do poslední chvilky nebylo jasné, jestli nám dovolí naši akci uskutečnit podle plánu. A protože to nakonec přece jen vyšlo, tak se celé nižší gymnázium čtvrtou vyučovací hodinu vypravilo do parku, kde nás již očekávala paní profesorka Uhrová se žáky třídy septima.

Rozdělili jsme se do skupinek a čekali, co přijde. Po krátkém vysvětlení situace jsme se rozutekli do částí parku. V platanové aleji pro nás bylo připraveno několik otázek, na které jsme ve skupinkách hledali správné odpovědi. V okolí stadionu Zámek septimáni přichystali tu zábavnější část. Rozmístili zde asi dvanáct stanovišť s různými úlohami. Všechny úkoly se skládaly z otázek, týkající se přírody a Země. Potom už se mohlo jít na věc.

Měli jsme možnost si vyzkoušet, jaké to je mít k pohybu jen jednu nohu, pantomimicky předvést sluneční energii, „zachránit velrybu“ a v neposlední řadě si vyzkoušet střelbu z luku.

Naši starší spolužáci se místo her v parku pustili do práce. Díky jejich úsilí v okolí školy proběhlo pár změn za krátkou dobu. Přece jen víc hlav víc ví a víc rukou víc udělá.

Myslím, že jsme si Den Země všichni užili, ať už jsme mohli zkrášlit školní dvůr anebo se dozvědět něco nového.

Akce dokumentů

Kategorie: