Ekolečko

27. 6. 2017, V úterý proběhla již tradiční soutěž pro nižší gymnázium jménem Ekolečko, kdy kvarta pro žáky primy, sekundy a tercie připravuje různé disciplíny s ekologickou tematikou...

FOTOGRAFIE

...Letos měli účastníci za úkol během tří vyučovacích hodin projít celkem devět stanovišť. Díky dobrému počasí byla všechna stanoviště – až na jedno – umístěná na školním dvoře. Jen přednáškový úvod do „ekologického“ stravování a zkrácená verze filmu Zelená poušť (o palmovém oleje a olejných palmách) se odehrály v učebně biologie.

Jako každý rok se mladí gymnazisté mohli těšit na poznávačku přírodnin, ochutnávku, třídění odpadů nebo přenášení vody slámkou. Kvarta zavedla i dvě hezké novinky. Na stole pro stolní tenis se žáci mohli vyřádit výtvarným úkolem za pomoci ryzí přírodních barev a na jednom dalším stanovišti šlo o soutěž v zatloukání hřebíků do dřeva.

Po sečtení výsledků všech tří- až pětičlenných družstev došlo těsně před obědem vyhlášení tří výherních družstev, která dostala sladkou odměnu. A jako bonus si mohli jak organizující, tak i účastníci vybrat malinové, borůvkové nebo jahodové jogurtové mléko od Ekofarmy Javorník.

Akce dokumentů

Kategorie: