Ekologickou soutěž letos vyhrála SEKUNDA

Každý rok se třídy mohou zapojit do školní ekologické soutěže, ve které získávají body za sběr hliníku, PET víček, baterií a elektro odpadu. Třída, která za dvouměsíční období nasbírá nejvíce bodů, dostává sladkou odměnu. Výherci celého ročníku získávají extra školní výlet...

... Letošní soutěž vyhrála sekunda, což se jí podařilo i loni. Sekundáni nashromáždili neuvěřitelných 2189 bodů. Blahopřejeme! Na druhém místě skončila septima s 826 body, třetí byly prima a třída 3.A, které získaly 497 respektive 495 bodů.

Celkem se ve školním roce posbíralo přes 43 kg plastových víček, která budou věnována Sabině Chromečkové, dále 45 kg hliníku, 33 ks drobného elektro odpadu a 1489 vybitých baterií. Tento odpad takto neskončí ve směsném odpadu, ale bude recyklován.

Akce dokumentů

Kategorie: