Ekolympiáda potřinácté

V pátek 27. září se na naší škole konal další ročník soutěže Ekolympiáda, ve které žáci 2. stupně okolních škol soupeří ve znalostech z oblasti životního prostředí. Letos se jí zúčastnily školy z Veselí nad Moravou, Vnorov, Strážnice, Hodonína, Prušánek a Čejkovic...

fotografie

Účastníci začali testem s otázkami nejen o přírodě, ale i o odpadech, energii, vodě, půdě nebo přírodních zdrojích. V zámeckém parku je pak čekalo pět stanovišť s úkoly ze zoologie, botaniky, chemie, fyziky, zeměpisu, které připravili naší třeťáci a čtvrťáci ve spolupráci se svými učiteli.
Výkony se mezi školami moc nelišily, a tak o vítězství rozhodlo především splnění komplexního úkolu-projektu. Ten spočíval ve vytvoření plakátu na celoroční kampaň ke snížení plastového odpadu, který měl obsahovat alespoň pět různých aktivit.
Nejšikovnější se ukázala být trojice žáků hodonínského gymnázia, ale k prvnímu místo neměli daleko ani žáci Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou – měli pouze o jeden bod méně. Třetí skončila ZŠ Vnorovy a hned po ní se umístilo naše družstvo ve složení Adéla Pytlová (prima), Ester Hegrová (sekunda) a Marie Kotenová (tercie).
Všichni soutěžící si odnesli tašky s pěknými knihami, časopisy a zápisníky, které darovaly dvě ochranářské organizace z Veselí nad Moravou – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty.

Akce dokumentů

Kategorie: