Ekolympiáda 2023

Ve středu 27. září se na naší škole konal v pořadí již patnáctý ročník soutěže Ekolympiáda, které se účastní tříčlenné týmy žáků okolních základních škol a nižších ročníků gymnázií. Kromě našeho gymnázia k nám vyslaly své zástupce obě strážnické základní školy, ZŠ a MŠ ze Bzence a ZŠ a MŠ J. Uprky z Hroznové Lhoty.

FOTOGRAFIE

... Účastníci měli během testu a plnění úkolů na různých stanovištích prokázat nejen své přírodovědné znalosti z oblasti botaniky, zoologie, dendrologie, fyziky a chemie, ale také ukázat, zda se zajímají o témata ochrany životního prostředí.

Dosažené výkony mezi školami byly téměř rovnocenné, a tak o konečném vítězství rozhodlo především splnění komplexního úkolu – projektu s názvem: Bez stromů a lesů se neobejdeme. Projekt byl tedy zaměřen na problematiku odlesňování a úkolem každého týmu bylo ujasnit si, proč jsou pro většinu organismů na Zemi stromy a lesy životně důležité. Na základě toho měli vytvořit motivační plakát ve formátu A3, který by informoval žáky i rodiče o důležitosti a nepostradatelnosti stromů.

Po sečtení všech bodů zvítězily dívky našeho Purkyňova gymnázia ve složení Alžběta Lidická (sekunda), Hana Polášková (tercie) a Veronika Kotenová (kvarta). Velká gratulace! Na druhém místě skončila ZŠ ze Bzence a na třetím ZŠ z Hroznové Lhoty. Velkou pochvalu ale zaslouží všechny zúčastněné týmy.

Všem soutěžícím i jejich doprovodu patří velké poděkování za účast a vytvoření příjemné a veselé atmosféry během soutěže.

Akce dokumentů

Kategorie: