Exkurze do Hostětína

V úterý ráno naše kalendáře hlásily, že je 25. října a to znamenalo jediné – septima jede na exkurzi! Slib, že se o nás vzorně postarají, složila nejen naše třídní paní profesorka Štipčáková, ale taky pan profesor Jongepier, který má na naší škole k ekologii nejblíže...

Naše kroky a vlakové spoje vedly do Hostětína, kde jsme navštívili Centrum Veronica. Takovou základnou celého projektu je pasivní dům, ve kterém nás přivítali a kde jsme si řekli pár základních věcí. Bylo nám vysvětleno, jak dům funguje a co je na něm tak speciálního. Zároveň jsme byli rozdělení do několika skupinek a každé byl přidělen specifický problém obce, o kterém jsme měli za úkol popřemýšlet a najít co nejlepší a především nejefektivnější řešení. Zadání se týkalo například účinného vytápění domů nebo osvětlení celé vesnice.

Po tomto úvodu započala okružní obchůzka, při které jsme si prohlédli zbytek vesnice. Nahlédli jsme do moštárny i ovocného sadu, viděli jsme kořenovou čistírnu vod a obecní výtopnu na biomasu. Mezi zajímavosti určitě patří sušírna ovoce stará dvě stě let, která stále funguje. A právě při této procházce po okolí jsme dostali prostor i my. U každé ze zastávek nás se svým úkolem seznámila jedna z našich skupinek a společně jsme prodiskutovali jak jejich, tak i naše doplňující návrhy.

Nato jsme zamířili zpět do pasivního domu, kde nás čekala ochutnávka místního jablečného moštu. A protože nám chutnal, tak jsme pár sklenic zakoupili i pro své drahé, slušně poděkovali, rozloučili se a vydali se zpět k našim domovům.

FOTOGRAFIE

Tereza Vojtíšková, septima

Akce dokumentů

Kategorie: