Exkurze do Hostětína

V pondělí 10. června navštívily třídy 2.A a sexta malou obec Hostětín (asi 240 obyvatel) nedaleko Bojkovic. Zde nás dva průvodci seznámili s některými „ekologickými“ projekty, které tam realizuje Centrum Veronica...

 FOTOGRAFIE

....

V areálu centra se nachází hned tři objekty: hlavní budova – pasivní dům, moštárna a přírodní zahrada se sadem. V přednáškovém sále jsme probírali, jak funguje a kolik stojí pasivní dům. Venku, v přírodní zahradě, nám bylo vysvětleno, co je to ježkovník a hadovník, jak se starat o zahradu bez chemie a k čemu jsou dobré staré ovocné odrůdy. Navíc se zde nachází starobylá sušárna ovoce, kam jsme mohli nahlédnout. V moštárně jsme pak viděli, jak se z jablek vyrábí mošt, který je zde v různých variantách i na prodej.

K dalším dvěma objektům jsme museli chodit trochu dále. Přes sad a louky jsme se dostali ke kořenové čistírně odpadních vod, kde bakterie na kořenech rákosu a dalších rostlin čistí vodu z koupelen a záchodů. Posledním eko projektem, který nám byl představen, byla obecní výtopna na dřevní odpad (hlavně štěpku). Obec se díky tomu nevytápí klasickým fosilním palivem, ale obnovitelným zdrojem, a tak pouští do ovzduší méně oxidu uhličitého.

Více o ekologické obci Hostětín na http://hostetin.veronica.cz/ekologicka-vesnice.

Akce dokumentů

Kategorie: