Fotosoutěž 2015

Porota v sestavě PhDr. Večeřová, Ing. Jongepier, Mgr. Mičolová, MgA. Trumpeš a studentka Tereza Říhová posoudila celkem 9 příspěvků do letošní fotosoutěže a došla k tomuto umístění: 1. místo - Vladimír Pokorný - Ranní Tvarožná Lhota (9 bodů), 2. místo - Marie Kadubcová - Lipov (6 bodů), 3. místo - Vladimír Pokorný - Lučina (5 bodů). Výhercům blahopřejeme!

Akce dokumentů

Kategorie: