Menu pro změnu - VÝSLEDKY!

Tým Menu pro změnu se rozhodl vytvořit dotazník k zjištění, jak jsou žáci i personál školy spokojeni se stravováním v naší školní jídelně. Dotazník obsahoval 7 otázek, které se tázaly na oblíbenost polévek, hlavních jídel, pití a salátů. Na dotazník nám odpovědělo celkem 128 osob (z toho se však devět ve školní jídelně nestravuje). Tímto všem moc děkujeme!

A jaké jsou výsledky? První otázkou jsme chtěli zjistit, jestli se neplýtvá polévkami, protože si je žáci neberou a pak se přebytek musí vyhodit. Z prvního grafu vyplývá, že asi polovina strávníků polévku nejí nebo pouze občas.

Dále jsme chtěli zjistit, které polévky nám chutnají a které méně. Ze seznamu vybraných polévek jednoznačně vyhrál kuřecí vývar, zatímco nejméně oblíbená je rybí polévka (graf 2).

U další otázky šlo o to zjistit, jaká hlavní jídla chutnají a která ne. Předložili jsme výčet některých jídel naší jídelny, která dostala 1 bod při odpovědi „Chutná mi“ a -1 bod, když odpověď zněla „Nechutná mi“. Po sečtení všech bodů vznikl žebříček ve třetím obrázku.

Podobnou metodou byly obodovány saláty, které takto získaly 66 bodů. Jsou tedy velmi oblíbené.

K zdravému způsobu stravování patří neodmyslitelně volba pití. Nejvíce dotázaných si k pití bere vodu s citronem/pomerančem nebo šťávy, zatímco čaj nebo mléko bere jen pár lidí.

Na závěr dotazníku mohli dotázaní hodnotit svou celkovou spokojenost se školní jídelnou známkou 1 až 5. Výsledná známka vyšla na 2-.

Projekt Menu pro změnu probíhá za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a České rozvojové agentury.

GRAFY

Akce dokumentů

Kategorie: