"Menu pro změnu" - zahájení projektu

Neděle 16. října je Mezinárodní den potravin, a proto byl tento den vybrán k zahájení projektu, který se bude zabývat spotřebou potravin a dostal titul „Menu pro změnu“. Je to projekt mezinárodní (Menu For Change), do kterého se letos zapojuje naše škola spolu s desítkami dalších českých středních škol... Další informace na "více..."

Projekt povedou žáci ze sekundy (Natálie Prečanová a Markéta Úlehlová), tercie (Kristýna Bulvasová a Magdalena Lžičařová) a 2. ročníku (Martin Hrbáč, Petr Svoboda a Lucie Zubatá), většinou členové Ekotýmu, ale počítáme se spoluprací s dalšími žáky i personálem školy.

Co projekt přesně obnáší? To, co jíme, ovlivňuje nejen nás samotné, ale také krajinu a její obyvatele, klima i životní podmínky lidí na celém světě. Menu pro změnu se snaží o těchto souvislostech informovat, ale také změnit spotřebu potravin tak, aby byla zodpovědnější. Řeší celou řadu otázek: sezónní a lokální potraviny, palmový olej, plýtvání potravinami, biopotraviny, … Z toho už je jasné, proč se naše škola do projektu rozhodla zapojit. Loni jsme se totiž tomuto tématu již věnovali tím, že proběhla kampaň proti palmovému oleji a přednáška o plýtvání potravinami.

První věc, co tento projektový tým (potřebujeme pro něj ještě úderný název!) čeká, je analýza současného stavu. Bude se zjišťovat, jak se stravujeme v jídelně, co nabízí bufet, ale také se podíváme na stravovací návyky v domácnostech žáků. Z této analýzy bude sestaven plán a pak uvidíte a uslyšíte o Menu pro změnu dále. Sledujte nás na nové nástěnce u hlavního vchodu, nebo se zapojte do projektu také!

Plakát k projektu - 1 + 2

Další informace o projektu + www.facebook.com/menuprozmenu

Akce dokumentů

Kategorie: