Modrý týden

V předposledním týdnu školního roku 2017/18 proběhla akce v rámci programu Ekoškola, kterou jsme nazvali „Modrý týden“...

... Akce mimo jiné obnášela zvláštní sběr PET láhví po třídách. Láhve tento týden měly končit v modrých pytlích, aby se zjistila spotřeba plastů na naší škole. Bohužel nebyl vybrán nejlepší termín (uzavírání známek), a tak nebylo nasbírané množství příliš reprezentativní. Podle nahodilých kontrol se zjistilo, že žáci netřídí příliš důkladně. V mnohých případech byl v koších nepořádek: plasty ve smíšeném odpadu, ohryzky v plastech atd. Modrý týden byl v pondělí 25. června ukončen Modrým dnem, kdy co nejvíce lidí mělo být oblečených v modrém. Účast byla poměrná slušná.

Činnost žáků v Modrém týdnu byla vyhodnocena a výsledky jsou následující: Prima získala nejvíce bodů. Měla perfektní třídění během týdne a hodně primánů přišlo oblečených v modrém. Druhé místo si zasloužila septima díky třídění, oblečených v modrém jich však moc nebylo. Jako třetí skončila kvarta.

Do třídního fondu dostala prima 1000 Kč, septima 500 Kč a kvarta 250 Kč. Každý primán navíc dostal sáček brambůrků od sponzora akce, firmy Petr Hobža.

Akce dokumentů

Kategorie: