Proběhly vánoční tvůrčí dílny

6. 12. 2017, Ve středu proběhly letošní vánoční tvůrčí dílny, a tak se můžete příští týden těšit na bohatou nabídku výrobků – od pěkných přáníček, přes krúželky (letos v bio kvalitě!), zdobené perníčky, až po svíčky ze včelího vosku...

... Novinkou letos byla technika smaltování, kterou zcela nezištně předvedla maminka jedné naší žákyně, za což jí děkujeme. Velký dík patří i septimánkám Marii Kadubcové, Zuzaně Kropíkové a Rozálii Rosíkové, které dílny důkladné připravily, včetně pečení perníčků. 

Učebna výtvarné výchovy bohužel nebyla plně obsažená, a proto se dobrovolní snažili vyrobit co nejvíce výrobků. Jejich prodej by totiž měl vynést pořádnou částku pro našeho spolužáka, kterému chceme pomoct v projektu „Pro více úsměvů“.

Projekt byl podpořen Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka. 

V rámci tohoto projektu budou následovat ještě dvě další charitativní akcí, a to blešák (příští pátek, 15. prosince) a také novoroční koncert (6. ledna).

FOTOGRAFIE

Akce dokumentů

Kategorie: