Prodej výrobků z Vánočních tvůrčích dílen

20. 12. 2017, Po usušení krúželků a zabalení perníčků, které byly zhotoveny na Vánočních tvůrčích dílnách, proběhl ve středu jejich prodej. Septimánky obcházely nejen učebny a kabinety, ale i další prostory školy, aby výrobky z dílen prodávaly. Výtěžek 3.031,- Kč, za který všem děkujeme, bude využit ke stejnému účelu jako výnos z Blešáku, tj. na podporu našeho studenta. Obě akce jsou součástí projektu „Pro více úsměvů“, v rámci kterého jsou vytěžené částky zdvojnásobeny. Projekt byl podpořen Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka.

Akce dokumentů

Kategorie: