Projektový den č. 1

17. 4. 2013 - Pro žáky druhých ročníků a sexty jsou v ŠVP plánovány dva projektové dny na téma „Zdravý životní styl a životní prostředí v regionu“. První den proběhl ve středu 17. dubna a byl naplněn tak, že se žáci setkávali s několika stránkami svého zdraví. Jádrem programu byla dvouhodinová přednáška odborného průvodce zdravím a výživou Mgr. Margit Slimákové, Ph.D. (www.margit.cz), na kterou byli přizváni i žáci ze třídy 3. A a 3. B.

Projektový den č. 1 (17. dubna 2013)

Pro žáky druhých ročníků a sexty jsou v ŠVP plánovány dva projektové dny na téma „Zdravý životní styl a životní prostředí v regionu“. První den proběhl ve středu 17. dubna a byl naplněn tak, že se žáci setkávali s několika stránkami svého zdraví. Jádrem programu byla dvouhodinová přednáška odborného průvodce zdravím a výživou Mgr. Margit Slimákové, Ph.D. (www.margit.cz), na kterou byli přizváni i žáci ze třídy 3. A a 3. B.

Pod dohledem prof. Hálkové provádělo asi 15 žáků v laboratoři chemie rozbory vybraných vzorků potravin. Měřili například obsah cukru v nealkoholických nápojích, obsah soli v uzeninách a bramborových lupínkách. Při prováděných analýzách žáci zjistili vysoký obsah cukru v kolových nápojích. Jeden litr Coca-Coly obsahoval 108 g cukru, což odpovídá 28 kostkám cukru. Solené chipsy však obsahovaly méně soli, než by mnozí čekali: maximálně 1,3–1,5%. Celý sáček 77 g tak obsahoval pouze cca 1 g soli. Ačkoli se to nezdá, stejná koncentrace soli je např. v jednom krajíci chleba. Mnohem více soli obsahovaly uzeniny.

Prof. Uhrová s druhou polovinou třídy probírala, jaké cizorodé látky dnešní potraviny obsahují. Po porovnání informací nalezených na obalech s tabulkou o účincích různých aditiv (tzv. éček) došli žáci k závěru, že aditiva v některých potravinách našemu zdraví neprospívají.

Další vyučovací hodina byla určena výukovému programu s jednoduchým titulem Biopotraviny. Cílem bylo společně zkoumat, jak se biopotraviny (garantované značkou Pro-Bio) liší od běžných potravin. Většina žáků věděla, že jsou biopotraviny dražší, ale jen málokdo si dokázal konkrétně představit, jak se vlastně hospodaří na farmách zařazených do biologického zemědělství.

Posledním bodem pětihodinového programu o zdraví byl film o tabáku a alkoholu. Snad všichni vědí, jak tyto látky jsou pro člověka nebezpečné, ale nebylo na škodu to ještě jednou vidět a slyšet.

Jana Hálková, Jan W. Jongepier, Iva Uhrová

Fotografie z akce - 2013, 17. 4. - Projektový den č. 1

 

Akce dokumentů