River Action Day

2. 10. 2014, Ve čtvrtek proběhla v mnoha evropských zemích akce s názvem „River Action Day“ s podtitulem „Together for rivers“. Jednou z evropských škol, které se akce zúčastnily, bylo i Purkyňovo gymnázium. Žáci druhého ročníku se zapojili do akčního plánu poznávacími i pracovními aktivitami. Od raných hodin procházeli koryto řeky Radějovka na území strážnického katastru a snažili se ji vyčistit od neblahých důsledků činnosti poněkud podivných spoluobčanů. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."

fotografie

2. 10. 2014, Ve čtvrtek proběhla v mnoha evropských zemích akce s názvem „River Action Day“ s podtitulem „Together for rivers“. Jednou z evropských škol, které se akce zúčastnily, bylo i Purkyňovo gymnázium. Žáci druhého ročníku se zapojili do akčního plánu poznávacími i pracovními aktivitami. Od raných hodin procházeli koryto řeky Radějovka na území strážnického katastru a snažili se ji vyčistit od neblahých důsledků činnosti poněkud podivných spoluobčanů. I když je říčka relativně často uklízena i v rámci jiných projektů, ukázalo se, že jde o velmi obtížný úkol pro tak malý počet dobrovolníků. Za dopoledne již byly naplněny veškeré připravené pytle, a to zejména plastovými odpadky nasbíranými v horní části toku. Poté byl odpad díky vstřícnosti pracovníků Technických služeb města Strážnice odvezen na skládku. Studenti získali dobrý pocit z dobře vykonané práce, který byl vykoupen značně promočeným a zašpiněným oblečením.

V další části projektového dne pak žáci navštívili ČOV (Čistírnu odpadních vod) ve Strážnici. Zde se studenti díky vstřícnosti společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín seznámili s detaily fungování celého komplexu a mohli se na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá voda při vtoku do ČOV a v jakém stavu voda naopak ČOV opouští. Díky tomuto projektovému dni se mnozí studenti zamysleli nad tím, jak je voda a její ochrana pro náš život důležitá a na vlastní kůži si vyzkoušeli, kolik práce dá odstranění následků lidské hlouposti a bezohlednosti.  

Akce dokumentů

Kategorie: