Škola na zeleném dvoře - projekt

Purkyňovo gymnázium, Strážnice obhájilo díky aktivitám svých žáků již potřetí titul Ekoškola. Jeho poměrně rozsáhlý školní dvůr je ve stavu, který nedovoluje téměř žádné využití pro žáky. Proto bychom chtěli tyto prostory postupně vylepšit po stránce funkční i estetické, aby ho žáci i učitelé využili ve výuce i ve volném čase. Tento projekt se zaměřuje na zkrášlení dvora, mj. zpestřením zeleně, zvýšením biodiverzity a založení záhonu na pěstování bylinek a zeleniny. Další informace o projektu a hlasování po kliknutí na "více..."

webové stránky projektu: http://www.o2thinkbig.cz/projekty/detail/6073

 

Akce dokumentů