Světový den Ekoškol

7. 11. 2014, Naše škola již třikrát obhájila titul Ekoškola, proto se čtyři členky Ekotýmu rozhodly, že páteční Světový den Ekoškol budeme „slavit“ se všemi žáky gymnázia. Celý článek o programu a fotografie po kliknutí na "více..."

fotografie

Světový den Ekoškol

Naše škola již třikrát obhájila titul Ekoškola, proto se čtyři členky Ekotýmu rozhodly, že Světový den Ekoškol (7. 11.) budeme „slavit“ se všemi žáky gymnázia.

Natálie Dvořáková, Tereza Vojtíšková z kvinty, Vendula Letovská ze sexty a Tereza Spazierová ze třídy 2. A navrhly hodinovou aktivitu, která se konala v pátek 7. listopadu. Třídy nižšího gymnázia dostaly za úkol v tomto čase vyhledat lístečky s texty týkajícími se odpadů, energie, vody, biodiverzity a dopravy. Ty byly pro primu rozmístěny v přízemí, pro sekundu v prvním patře a tak dále. Poté, co žáci texty prostudovali, byly jejich znalosti vyzkoušeny. Za každou dobrou odpověď obdrželi jednu část loga Ekoškoly, které poté museli složit.

Ostatní žáci zůstali ve třídách. Jejich úkolem bylo vytvořit plakát se slogany vyzývajícími k ohleduplnějšímu chování vůči životnímu prostředí. Každá třída s tímto zadáním naložila trochu jinak – některé plakáty byly dokončeny do konce hodiny, další pouze navrženy, ale ve všech třídách se alespoň přemýšlelo o tom, co vlastně můžeme pro životní prostředí udělat. Plakáty budou vyvěšeny na nástěnku každé třídy.

Akce dokumentů

Kategorie: