Ukliďme svět, ukliďme Česko

Každý rok probíhají v České republice brigády dobrovolníků, kterým není lhostejné, jak někteří spoluobčané házejí odpadky po ulicích nebo příkopech. Do kampaně s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se zapojila letos i skupina převážně kvartánů a sextánů naší školy. Ve spolupráci s Technickými službami Strážnice byl vybrán úsek od Šohaje kolem parku a podél Baťova kanálu až k mostu u Starého Města...

FOTOGRAFIE

... V pátek 5. dubna se na určené místo vydalo celkem 17 žáků vyzbrojených pytli, rukavicemi a velkou motivací. Na první pohled toho příliš mnoho nebylo, ale pytle se po cestě pomalu ale jistě naplnily PET láhvemi, plastovými obaly, nedopalky a různými dalšími odpadky. Na některých místech jsme se setkali s většími hromádkami, tedy s menšími černými skládkami. Předměty ve vodě se někteří odvážlivci snažili vylovit pomocí klacků, a většinou se jim to i podařilo. Avšak traktorovou pneumatiku utopenou ve Veličce se nám bohužel, přes veškeré úsilí a vynalézavost, na břeh vytáhnout nepodařilo.

Na konci brigády jsme do kontejneru umístěného na přístavišti hodili deset víceméně plných pytlů, z toho dva žluté výhradně s (poměrně čistými) plasty k recyklaci.

 

Akce dokumentů

Kategorie: