Vánoční tvůrčí dílny 2014

3. 12. 2014, Jednou z již tradičních akcí v programu Ekoškola jsou vánoční dílny. Letos se konaly ve středu, v odpoledních hodinách. Sešlo se přes třicet tvůrčích žákyň (ano, neodvážil se ani jeden chlapec!) ze všech tříd nižšího gymnázia, které si mohly vybrat z pěti stanovišť. Vyráběly se svíčky ze včelího vosku, krájela se jablka (na křížaly), pomeranče a citrony (na usušení), tvořily se zápichy, ozdůbky a přáníčka z různých materiálů nebo obaly na čajové svíčky. Záměrem dílen bylo vyrobit malé vánoční předměty vlastními sílami a přitom využít co nejvíce přírodních materiálů. Prodej těchto výrobků má přinést peníze k dobrému účelu. Velký dík patří prof. Chytilové, která všechny potřebné materiály nachystala a všem pomáhala dosáhnout co nejlepší výsledek. Díky nejaktivnějším kvartánkám jsme nepostrádali ani jablka a šišky. Budou to i ony, které budou později ve škole výrobky nabízet k prodeji.

Akce dokumentů

Kategorie: