Velký zájem o vánoční tvůrčí dílny :-)

Jednou z již tradičních akcí v programu Ekoškola jsou vánoční tvůrčí dílny, kde si zájemci vyrábí drobné předměty na vánoční stromek nebo přímo do pusy. Letos bylo z čeho vybírat...

... Jak ručně, tak i mírně strojovou technikou se vyráběla originální přáníčka a z včelího vosku se vyhotovovala celá sada svíček. Nově se objevila stanoviště na výrobu kytičkových a jiných ozdůbek z PET plastu, na vykrájení figurek ze slaného těsta či sešívání malých polštářků. Snad nejoblíbenější (hádejte proč) aktivitou bylo zdobení perníčků. A pak ještě byla možnost krájet jablka do krůželek.

Výrobky z dílen teď čekají na usušení a zabalení a příští týden budou nabízeny k prodeji.

Děkujeme všem více než 40 dobrovolníkům z primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, septimy, oktávy, 1. A a 4. A za to, že nejen nadšeně vyráběli, ale také vytvořili přátelskou předvánoční atmosféru. Zvláštní dík patří těm, kteří zabezpečili jablka, upekli perníčky a připravili polevy nebo zajistili různé další nezbytné materiály.

FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE 2

Akce dokumentů

Kategorie: