Zapojte se do soutěže - Máme rádi přírodu

Zapojte se do výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Tuto soutěže pořádá Hnutí Brontosaurus a letos proběhne již 21. ročník, ve kterém rádi přivítáme vaše práce. Témata, plakátek a základní informace naleznete po kliknutí na "více...".

Hnutí Brontosaurus, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží a Brontosauří dětský oddíl Vlkani vyhlašují 21. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu.

 Letos na téma: „Co by na to země řekla?“

Jedním z hlavních cílů soutěže je přivést děti a mladé lidi do přírody a naučit je pozorovat vše, co se v ní odehrává, a zároveň jim umožnit, aby své pocity mohli vyjádřit prostřednictvím umění.

Zamysleli jste se někdy nad tím, co by nám Země řekla, kdyby mohla mluvit? Od svého vzniku zažila spoustu věcí, o kterých by mohla celé hodiny, nebo spíše staletí, vyprávět. Například napínavé příběhy o tom, jak na svém počátku byla rozžhavenou koulí, na kterou dopadal další materiál z vesmíru a tak byla Země tvarována. Nebo o tom, jak se po dlouhých obdobích dešťů vytvořily na povrchu oceány a z nich se za další čas postupně vyvinul život. Nejprve drobné organismy, poté stále složitější a složitější, až nakonec rostliny, zvířata a lidé.

Myslím, že o nás, o lidech by měla také co říct, vždyť s námi prožila celý náš vývoj. Od pravěku až po současnost. A ruku na srdce, ne vždy jsme se k ní chovali zrovna pěkně. Řekla by nám „Děkuji, že se snažíte udržovat moře a oceány čisté.“ Anebo by zakašlala něco ve smyslu „Ten kouř z továren mě dusí.“  Mohla by si také začít stěžovat, jak to má těžké.

Nechte se tedy unést svou fantazií a to, co by Země řekla, zkuste namalovat, napsat či nafotit.

Soutěže „Máme rádi přírodu“ se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně tvoří a není mu lhostejný vztah člověka a přírody. Zájemci v zadání naleznou množství výtvarných technik a literárních stylů, ze kterých si mohou vybrat a které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím.

Uzávěrka soutěže je 1. května 2015. Následné slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen bude provázet bohatý program a výstava těch nejlepších prací. Tyto, a mnohé další práce také vystavíme na nejrůznějších místech naší republiky (Hodonín, Mikulčice, Brno, Trutnov a další).

Zkuste se nad tím zamyslet a Vaše návrhy, co by Země řekla, namalujte, napište či nafoťte.

žáci 4. až 6. tříd ZŠ

a) malba

b) povídka

žáci 7. až 9. tříd ZŠ

a) kresba

b) vypravování

c) fotografie

středoškoláci a vysokoškoláci

a) volná technika

b) úvaha

c) fotografie

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE:

1. února 2015

   UZÁVĚRKA SOUTĚŽE:

  1. května 2015

 Pravidla soutěže:

  • Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si dovolují s nimi dále nakládat.
  • Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit zaslané práce (za dodržení autorských práv).
  • Práce musí být čitelně označena:

jménem a příjmením autora,

adresou bydliště autora,

adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),

soutěžní kategorií,

názvem práce.

- tabulky pro označení práce k vytisknutí naleznete na www.mrp.brontosaurus.cz

  • Při nedodržení výše uvedených požadavků, nebude dílo přijato do soutěže.
  • Dbejte na rozlišování výtvarných technik a literárních stylů.
  • Je možno zasílat i skupinové práce.
  • Další podrobnosti např. o rozměrech a rozsazích děl najdete na: mrp.brontosaurus.cz

Těšíme se na vaše práce a doufáme, že se při jejich tvoření budete dobře bavit.

Práce posílejte na:

Máme rádi přírodu

Hnutí Brontosaurus a BRĎO Vlkani

Hvězdová 10

Brno, 602 00

Kontaktní osoba: Kateřina Filipová, tel: +420 728 053 072, email: mrp.brdo@seznam.cz, www. facebook.com/Mameradiprirodu

Veškeré informace naleznete vždy na stránkách www.mrp.brontosaurus.cz a nebo na výše uvedeném e-mailu.

Akce dokumentů

Kategorie: