Získali jsme titul Ekoškola počtvrté!

Dne 15. června se konalo slavnostní předání titulů Ekoškola. A protože se naší škole podařilo již počtvrté tento titul obhájit, nemohli na něm chybět také zástupci z Purkyňova gymnázia. Paní ředitelka, pan profesor Jongepier a dvě žákyně kvinty se vydali na dlouhou cestu do Prahy vlakem – business třídou, takže jsme mohli dospat brzké ranní vstávání....

FOTOGRAFIE

... Po příjezdu jsme prošli Valdštejnskou zahradou až k Senátu České republiky. Ve venkovním prostoru jsme se seznamovali s dalšími ekotýmy a vyměnili jsme si vizitky. Také jsme odevzdali naši ručně vyrobenou loď, na které byl napsán cíl, čeho chceme do šesti měsíců dosáhnout (Ať záříme zhasnutými světly).
Poté následovalo samotné předání titulů za přítomnosti zástupců Ministerstva životního prostředí, Senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, společnosti IKEA (generálního sponzora programu Ekoškola) a vzdělávacího centra TEREZA. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek.
Na tyto oficiálnosti navazovala prohlídka samotného Valdštejnského paláce, při níž jsme nahlédli na zasedání senátorů. Pak jsme se všichni odebrali k břehům Vltavy a nasedli na parník, ze kterého jsme si prohlédli známé pražské památky, ovšem z jiného úhlu. Program byl ukončen společnou fotkou.
Měli jsme ještě chvilku do odjezdu vlaku, a protože nám vyhládlo, zašli jsme si na svačinu. S plným žaludkem jsme nasedli na vlak a za pár hodin jsme byli zas doma. Myslíme, že se nám tamhle výlet velmi vydařil a že i nadále se budeme snažit žít ekologicky, protože moc dobře víme, že to má smysl.

Rozálie Františka Rosíková a Zuzana Kropíková

Akce dokumentů

Kategorie: