Purkyňovo gymnázium mělo zástupce na finále projektu ESFALP

2. - 6. 6. 2014, Počátkem června 2014 vyvrcholila celoroční práce projektového týmu žáků třídy kvinta, kteří se zapojili do aktivit zahrnutých do mezinárodního projektu ESFALP (European Schools For a Living Planet). V týmu pracovali žáci Tomáš Macalík, Nikolas Zábelka, Josef Šťastný, Vladimír Pokorný, Richard Průžek a Bára Hořáková. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."

fotografie

odkazy na články v tisku

5plus2 20140620 clanek

Purkyňovo gymnázium mělo zástupce na finále projektu ESFALP

2. - 6. 6. 2014, Počátkem června 2014 vyvrcholila celoroční práce projektového týmu žáků třídy kvinta, kteří se zapojili do aktivit zahrnutých do mezinárodního projektu ESFALP (European Schools For a Living Planet). V týmu pracovali žáci Tomáš Macalík, Nikolas Zábelka, Josef Šťastný, Vladimír Pokorný, Richard Průžek a Bára Hořáková.

Tento projekt podporuje žáky ve vědeckém zkoumání souvisejícím s životním prostředím. Žáci Purkyňova gymnázia pracovali na části zaměřené na hydrologii a meteorologii, kde využili svých znalostí a zkušeností z amerického dlouhodobého projektu GLOBE. Vzhledem k tematickému zaměření 6. ročníku projektu – „Vody Dunaje“ (Rivers of the Danube) – analyzovali vodu v řece Velička, a to od pramene až po průsečík řeky s Baťovým kanálem. Při svém zkoumání porovnávali vliv osídlení na různé hydrologické parametry v řece.

Na základě výsledků své práce byli pozvání na finálovou část projektu do rumunského národního parku Bucegi, kde musel zástupce žáků prezentovat výsledky a zapojit se do několikadenních tematických workshopů. Tohoto úkolu se zhostil vedoucí týmu Richard Průžek, který naši školu reprezentoval v konkurenci 33 škol z 11 evropských zemí. Díky jeho rétorickým schopnostem i odborným znalostem, ale i díky nádhernému propagačnímu posteru Báry Hořákové, získala naše škola možnost zapojit se do jednodenního projektu „ESFALP River Action Day“, který proběhne v říjnu. Navíc naše škola dostala nabídku participovat na dalších aktivitách nadace Erste Stiftung i organizace WWF. Je to výzva pro další žáky naší školy, kteří nechtějí školu strávit pouze učením, ale rádi by zkusili i badatelské aktivity.

Akce dokumentů

Kategorie: