HOBIT - HOdina BIologie pro živoT - charakteristika projektu

Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

HOBIT je projekt určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií Jihomoravského kraje. Smyslem projektu je předat žákům jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku cerebro- a kardiovaskulárních onemocnění. Žáci se budou učit reagovat na příznaky mozkového a srdečního infarktu tak, aby byli schopni postiženému zachránit život. Do projektu se celkem zapojí 37 škol Jihomoravského kraje. Cílem projektu je ověřenou metodiku edukace rozšířit do dalších škol ve všech regionech, a tím přispět k prevenci cerebro- a kardiovaskulárních chorob v ČR.

logo projektu

logo projektu

odkaz na stránky projektu 

http://www.fnusa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=720&Itemid=766

seznam škol zapojených do projektu

http://www.fnusa-icrc.org/cs/pilire/synergicke-projekty/hobit-hodina-biologie-pro-zivot/Contents/0/4979628e5062dad12f87680b4e83225b.pdf

Akce dokumentů