Jazyková škola P.A.R.K. Brno partner Purkyňova gymnázia, Strážnice

130614,Logo P.A.R.K. 

Purkyňovo gymnázium, Strážnice je partnerskou školou jazykové školy P.A.R.K. Brno a zároveň také zkouškovým centrem zkoušek Cambridge.

Zkoušky Cambridge patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Zkoušky testují znalosti na úrovni A2 – C2. V březnu 2013 navázala jazyková škola P.A.R.K Brno spolupráci s Purkyňovým gymnáziem, Strážnice a výsledkem je zkouškové centrum pro zkoušky Cambridge. Tyto zkoušky mohou žáci skládat ve třech termínech – v podzimním, zimním a jarním. Při úspěšném absolvování zkoušky obdrží žáci certifikát o dosažené jazykové úrovni s doživotní platností.

Více informací můžete získat na telefonu: 518 332 186, na e-mailu info@gys.cz nebo na http://www.zkousky-park.cz/

Akce dokumentů