Projekt Carbon Cycle

Carbon Cycle je projekt, kterého se pod záštitou Univerzity Karlovy v Praze a University of New Hampshire (USA) účastní 10 českých a 10 amerických středních škol, zkoumá vliv změn množství oxidů uhlíku (CO a CO2) v zemské atmosféře a následný vliv na životní prostředí.

Koncem ledna 2009 navštívila Purkyňovo gymnázium ve Strážnici delegace koordinátorů mezinárodního projektu „Carbon Cycle“ pod vedením paní docentky Jany Albrechtové. Tento projekt, kterého se pod záštitou Univerzity Karlovy v Praze a University of New Hampshire (USA) účastní 10 českých a 10 amerických středních škol, zkoumá vliv změn množství oxidů uhlíku (CO a CO2) v zemské atmosféře a následný vliv na životní prostředí.

Cílem návštěvy z Univerzity Karlovy byla nejen přednáška pro studenty, kteří o projektu doposud nic nevěděli, ale také kontrola pracovní skupiny Purkyňova gymnázia. Tuto skupinu tvoří tři chlapci ze třídy kvinta – Jan Bílek, Ondřej Bílek a Martin Hájek. Ti po celý rok 2008 pod vedením učitele fyziky prováděli dlouhodobá pozorování změny cyklu vývoje rostlin v závislosti a změně poměru oxidů uhlíku v kontrolních nádobách a pořizovali fotodokumentaci, která je dodávána do databáze projektu. Jejich výsledky jsou dlouhodobě vysoce hodnoceny a chlapci dostali nabídku na užší spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, což je vzhledem k jejich věku impozantní.

Po zajímavé přednášce docentky Albrechtové a doktorky Lhotákové byli studenti rozděleni na 2 skupiny, kde si pod vedením studentek doktorského studia vyzkoušeli některé základní experimenty a aktivity. Tam si v praxi ověřili, že nelze jen izolovaně vstřebávat poznatky z jednoho předmětu, ale je potřeba propojovat v souvislostech znalosti z více oborů, v tomto případě fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a anglického jazyka. To je ostatně jedním z cílů reformy školství, mnohdy však bohužel tyto změny probíhají pouze na papíře. Díky projektům jako je „Carbon Cycle“ se však mohou studenti naučit přemýšlet nad tím, co se učí, a ne pouze memorovat sumu přečtených informací.

Fotky z akce najdete zde.

Akce dokumentů