Mezinárodní výměnný pobyt našich žáků ve Švýcarsku

Když jsme se dozvěděli o výměnném pobytu ve Švýcarsku, který nám umožnila naše škola, byli jsme naprosto nadšení, jelikož jsme slyšeli od starších kamarádů, že to opravdu stojí za to...

FOTOGRAFIE

... V průběhu cesty se v nás mísilo mnoho pocitů, ale když jsme se potkali s našimi švýcarskými partnery, obavy byly ty tam. Vydali jsme se do rodin poznat nové tradice, kulturu a zakusit jiný styl života.

Během týdne jsme navštívili mnoho zajímavých míst, jako např. Rýnský vodopád nebo horu Pilatus. Také jsme měli příležitost uvařit a ochutnat tradiční švýcarská jídla a pokoušeli jsme se naučit jódlovat. Na oplátku jsme my učili švýcarské žáky zpívat české písně. Komunikace po celou dobu pobytu probíhala výhradně v angličtině, díky čemuž se velmi zlepšily naše jazykové dovednosti.

Velké díky patří rodinám švýcarských partnerů za jejich přijetí a pohostinnost a také jejich učitelům za pečlivou přípravu programu. Těšíme se na setkání s našimi novými přáteli zde ve Strážnici v dubnu příštího roku a budeme se pro ně snažit připravit stejně zajímavý program.

 

Žáci 2. ročníku a kvinty

 

Akce dokumentů

Kategorie: