Mezinárodní výměnný pobyt studentů ze Švýcarska

Od neděle 2. dubna do soboty 8. dubna nás poctili svou návštěvou studenti a učitelé ze švýcarské Sekundarschule Andelfingen, se kterými jsme se seznámili v listopadu loňského roku. Celý týden byl naplněn bohatým programem od Tour de Strážnice, výšlapu na Pálavu, výletu do Prahy, prohlídky nejednoho skanzenu a zámku přes lekci praktické češtiny, kvízu, her až po předávání moravských velikonočních tradic. Celý článek a fotografie na "více..."

FOTOGRAFIE

... Odpoledne nám umožnila víc se seznámit a sblížit s našimi švýcarskými přáteli, a o to víc nám bylo smutno, když jsme se na hodonínském nádraží museli loučit. Proto doufáme, že jsme je neviděli naposledy a že zůstaneme v kontaktu, abychom se v budoucnu mohli setkat ať už u nás, u nich anebo někde na neutrální půdě na půli cesty.

Za všechny studenty bych chtěla moc poděkovat všem učitelům, díky kterým mohl tenhle výměnný program proběhnout, především panu profesoru Jongepierovi.

Alžběta Hřivnová, sexta

Akce dokumentů

Kategorie: