Spolupráce se slovinským gymnáziem Gimnazia Lava v městě Celje

Ve dnech 21. 9. – 23. 9. navštívily PhDr. Jaroslava Večeřová a Mgr. Renata Bočková slovinské gymnázium Gimnazia Lava ve městě Celje. Při návštěvě byla domluvena spolupráce mezi oběma školami na bázi výměny studentů. Výměnné pobyty jsou nabízeny pro 30 studentů z každé školy a první výměny by měly proběhnout na jaře 2017. Další informace na "více..."

Studenti budou ubytováni v rodinách a měli by recipročně poskytnout ubytování slovinským studentům. Studenti si budou sami hradit náklady na dopravu a kapesné.

Město Celje se nachází v Dolním Štýrsku v centrální části Slovinska a s počtem obyvatel okolo 40.000 je třetím největším městem ve Slovinsku. Město bylo založeno Kelty, později rozšířeno Římany. Je umístěno v krásné, mírně hornaté krajině s výhledem na Julské Alpy. Dominantou města je skalnatý ostroh se středověkou pevností Starý Hrad.

Gimnazia Lava je součástí komplexu pěti středních škol a VOŠ s počtem studentů asi 3.000. Gymnázium připravuje studenty ve věku 15-18 let na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na vysoké školy. Gymnázium má zkušenosti s projekty na výměnu studentů, vyučuje se zde několik jazyků – angličtina, němčina, ruština, španělština a francouzština.

FOTOGRAFIE

Akce dokumentů

Kategorie: