Masarykova univerzita Brno

Počátkem června pořádalo výzkumné výukové centrum Bioskop Masarykovy univerzity jednodenní kurz s názvem DNA atelier, kterého se zúčastnili vybraní studenti 2. a 3. ročníku. Zájemci o biologii se seznámili s tím co je to DNA, kde se nachází a jak ji můžeme získat. Celý příspěvek po kliknutí na "více..."

Purkyňovo gymnázium je zapojeno do projektu „Partnerství ve vzdělávání“, jehož cílem je rozvinout užší spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami našeho regionu. Žáci naší školy se pravidelně účastní odborných seminářů a kurzů na Přírodovědecké fakultě v Brně.

Ve středu 3. června 2015 pořádalo výzkumné výukové centrum Bioskop Masarykovy univerzity jednodenní kurz s názvem DNA atelier, kterého se zúčastnili vybraní studenti 2. a 3. ročníku. Zájemci o biologii se seznámili s tím co je to DNA, kde se nachází a jak ji můžeme získat. Prohlédli si, jak vypadají buňky v jejich slinách. Každý si navíc vyizoloval svoji vlastní DNA, kterou si odnesl domů. Pochopení složitých procesů se lektorky snažili účastníkům usnadnit pomocí názorných pomůcek, různých modelů a simulačních her, takže nuda zde určitě nebyla. Teorie byla prokládána vhodnými laboratorními experimenty, proto byla tato odborná exkurze velmi přínosná. 

Akce dokumentů