Přednášky a besedy

Přednášky na různá témata a besedy se zajímavými lidmi
Přednáška na téma Keňa, Uganda, Tanzánie aneb putování východní Afrikou
23. 11. 2012 - V aule gymnázia proběhla cestopisná přednáška na téma Keňa, Uganda, Tanzánie aneb putování východní Afrikou. Povídání o dobrodružné cestě do země mnoha kontrastů, divokých zvířat, domorodých kmenů bylo doplněno mnoha fotografiemi, videem a ukázkami suvenýrů. Mgr. Iva Uhrová
Zmizelí sousedé - přednáška Mgr. Mrkvové
V pátek 10. května 2013 byla pozvána profesorka strážnického gymnázia Mgr. Ludmila Mrkvová do střediska Židovské náboženské obce v Brně, aby povyprávěla o práci studentů gymnázia na projektu Zmizelí sousedé. Pozvání se uskutečnilo na podnět předsedy Židovské náboženské obce v Brně a beseda byla určena pouze pro členy ŽNO.
Přednáška o životě v Libanonu
28. 2. 2014, V pátek dopoledne zavítal na naše gymnázium Dr. Kamel Morkos s manželkou, který našim studentům ve své přednášce o životě v Libanonu a v současném arabském světě Blízkého Východu plynule česky představil svou rodnou zemi. Naši studenti přednášku vyslechli s velkým zájmem, což potvrdil jejich obrovský potlesk na závěr. Fotografie a celý článek po kliknutí na "více..."
Přednáška o ruské autorské písni
4. 3. 2014, V úterý v dopoledních hodinách měli studenti našeho gymnázia možnost vyslechnout přednášku Mgr. Evy Malenové, Ph.D. o ruských bardech. Poutavý výklad o Okudžavovi a Vysockém umělecky dotvářel svou hrou na kytaru a zpěvem moskevský písničkář Alexej Kudrjavcev, který patří k nejlepším současným interpretům ruské autorské písně. Zájem ze strany studentů dokládal nejen vřelý potlesk, ale i jejich živá účast na překladu a interpretaci ruských textů.
Ústní hygiena
7. 3. 2014, V pátek se v aule konala přednáška na téma Ústní hygiena, kterou vedla studentka 4. ročníku zubního lékařství Petra Tomečková. Zúčastnily se jí třídy prima – kvinta, 1. A, 2. A. Fotografie ukazují, jak se žákům praktické ukázky líbily.
Přednáška o Indonésii
17. 9. 2014, Ve středu proběhla v aule velmi zajímavá a poutavě zpracovaná přednáška o Indonésii, kterou počátkem prázdnin navštívila v rámci dobrovolnictví Mgr. Iva Uhrová. Účastníci přednášky ocenili nejen spoustu krásných fotografií, ale i pestrost zážitků a informací o této exotické oblasti. Fotografie po kliknutí na "více..."
Naši úspěšní absolventi
17. 9. 2014, Naše absolventka Bc. Barbora Hlávková byla ve středu hostem vysílání TV ÓČKO show MIXXXER. V pořadu představovala svou funkci ambassadora programu Think Big od Nadace O2. Program je zaměřen na podporu mladých lidí s nápady a touhou změnit něco ve svém okolí.
Přednáška o možnostech studia v USA
26. 9. 2014, V pátek navštívil naše gymnázium náš bývalý absolvent Jan Florián Ass.Prof., který v současnosti působí v USA, na Loyola University Chicago jako profesor chemie. V aule před studenty 3. ročníku a septimy přednesl velmi zajímavě připravenou přednášku o školství v USA a zároveň našim studentům odkryl možnosti, jak postupovat při výběru dalšího studia nejen v USA. Odkryl také zajímavé informace z jeho působení v USA. Další info po kliknutí na "více..."
Přednáška Mgr. Lukáše Gregora, Ph.D. o možnostech studia na UTB
13. 11. 2014, Ve čtvrtek přednášel v aule gymnázia náš absolvent Mgr. Lukáš Gregor, PhD o možnostech studia na Fakultě multimediálních komunikací UTB, užitečné byly také informace o podmínkách a průběhu přijímacího řízení. Naši žáci mohli zhlédnout zajímavé ukázky animací vytvořených studenty ateliéru. Další informace po kliknutí na "více..."
Přednáška Mgr. Margit Slimákové, Ph.D.
19. 11. 2014, Ve středu proběhla v aule poutavá přednáška Mgr. Margit Slimákové Ph.D., specialistky na zdravotní prevenci a výživu. Dr. Slimáková vystudovala farmacii a dietologii v USA. Pravidelně publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu především na školách. Využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Je autorkou výživových doporučení: Zdravého talíře a stránek www.margit.cz nabízejících blog zabývající se tématy zdravotní prevence a kvality potravin. Je také odborným garantem iniciativy Skutečně zdravá škola.
Křídla i okovy
Počátkem března proběhlo v aule gymnázia autorské čtení naší absolventky, paní Marie Jarošové. V příloze si můžete přečíst příspěvek PhDr. Jiřího Pajera, který se ujal křtu její básnické sbírky Křídla i okovy.
Přednáška Ing. Laštůvky
24. 4. 2015, V pátek v aule gymnázia přednášel náš absolvent Ing. Igor Laštůvka, ředitel divize Jih firmy SITA CZ, a.s., která zpracovává a využívá odpady pomocí vyspělých technologií. Firma provozuje kompostárny, spalovny i skládky. Ing. Laštůvka tedy měl co říct o tom, jak bychom měli s odpady nakládat. Další informace po kliknutí na "více..."
Přednáška o Afghánistánu
27. 4. 2015, V pondělí se konala v aule gymnázia přednáška našeho absolventa npor. Ing Bronislava Němce na téma Svět jménem Afghánistán. Přednášející naše studenty zaujal poutavým vyprávěním svých vlastních zážitků na pozici velitele vojenské jednotky o moderně vedené válce v zemi, kde se zastavil čas - země islámských radikálů, prezentovanou obrázky vzdálené krajiny, vojenské techniky, vojenského vybavení, bezpečnostní situace, náboženských zvyků, ale i místní fauny a mezilidských vztahů. Dlouhotrvající potlesk našich studentů mu byl odměnou za jeho vyprávění z válečné zóny.
Autorské čtení spisovatelky Ivy Pekárkové
25. 5. 2015, V pondělí se v aule Purkyňova gymnázia konalo autorské čtení a beseda se spisovatelkou a publicistkou Ivou Pekárkovou, která se literární činnosti věnuje od začátku 80. let minulého století a vydala kolem 20 knih. V současné době vychází její poslední titul Postřehy z Londonistánu. Věříme, že beseda byla pro žáky přínosná a inspirovala je k přečtení některého z titulů této spisovatelky. Celý příspěvek na "více..."
Přednáška JUDr. Jiřího Pospíšila
11. 2. 2016, Ve čtvrtek navštívil naši školu europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil, který se za doprovodu absolventa PGS Petra Adamce setkal se studenty třetích a čtvrtých ročníků. Prezentace o evropských institucích nebyla realizována formou přednášky, ale spíše měla podobu seminární.Celý komentář a fotografie na "více..."
Přednáška studentů Univerzity obrany v Brně
27. 1. 2017, V pátek proběhla na půdě Purkyňova gymnázia prezentace Univerzity obrany, kterou zrealizovali absolventi naší školy Natálie Hanáková a Vilém Vašíček. Studenti Fakulty vojenského leadershipu poutavou formu představili žákům septimy a 3. A možnosti studia na své vysoké škole, a rovněž jim nabídli vhled do specifik vojenského života. Posluchači ocenili nejen vysokou míru informativnosti, ale i názornosti prezentace.
Přednáška o Oregonu
26. 9. 2017, V úterý si studenti vyššího gymnázia připomněli Evropský den jazyků na přednášce v angličtině o státě Oregon v USA. Přednášející Ineka Estabrook, americká učitelka, která v současné době žije a vyučuje angličtinu v České republice, barvitě vylíčila život v Oregonu a zdůraznila za pomoci fotografií jeho odlišnosti od života v České republice.
Přednáška Mgr. Ivy Uhrové
11. 1. 2018, Ve čtvrtek přijela k nám přednášet Mgr. Iva Uhrová – bývalá učitelka biologie a chemie na naší škole, dnes je zaměstnána v Zoologické zahradě Hodonín. Přednáška byla zaměřená na tropické deštné pralesy Indonésie, kde Mgr. Uhrová působí v rámci projektu Help for jungle...
Přednáška Alžběty Hřivnové - "Můj rok v Anglii"
2. 11., V pátek měli starší žáci naší školy možnost dozvědět se mnoho zajímavých skutečností o studiu na anglické „public school“. Alžběta Hřivnová, bývalá spolužačka nynějších oktavánů, nyní stipendistka na jedné z těchto renomovaných škol, popsala organizaci školního roku a studia na své současné škole. Všichni byli zaujati i pobaveni četnými postřehy ze života studentů na anglické „boarding school“ a vtipnou charakteristikou mnohdy překvapivých odlišností od našeho systému vzdělávání. Děkujeme Bety – nyní tedy Betty – za živé přiblížení jejího současného studentského života. Přejme jí hodně zdaru v dalším roce studia v Anglii!
Přednáška o možnostech studia na Univerzitě obrany a Policejní akademii
10. 2. 2020, V pondělí proběhla na půdě Purkyňova gymnázia prezentace Univerzity obrany a Policejní akademie, kterou zrealizovali absolventi naší školy Vilém Vašíček a Petr Flašar. Studenti poutavou formou představili žákům možnosti studia na své vysoké škole, a rovněž jim nabídli vhled do specifik vojenského a policejního života.
Fulbrightovy programy
16. 3. 2022 k nám do školy zavítala Mgr. Hana Hurtová, která nás přijela informovat o studijních a pracovních možnostech v USA v rámci komise J.W. Fulbrighta. Díky její přednášce v perfektní angličtině získali studenti informace o kulturních a vzdělávacích výměnách, které jsou podporovány formou stipendia. Mgr. Hurtová se s námi podělila i o své vlastní zážitky a zkušenosti, které získala během svých studijních a pracovních pobytů. Věříme, že přednáška byla pro studenty přínosná a ukázala jim nové možnosti jejich dalšího osobnostního i profesního rozvoje.
Jazyková animace v němčině
Ve čtvrtek 17. 3. a v pátek 18. 3. proběhla na naší škole ve spolupráci s organizací Tandem Plzeň jazyková animace v němčině. Lektorka Jana Bulvasová nám nejdříve společnost Tandem krátce představila, vysvětlila, jaké možnosti v oblasti česko-německé spolupráce společnost nabízí...
Přednáška Mgr. Josefa Svobody Ph.D.
Ve středu 1. 6. 2022 proběhla přednáška Mgr. Josefa Svobody Ph.D. pro studenty dějepisného a společenskovědního semináře. Přednáška se věnovala tomu, jak správně napsat seminární nebo maturitní práci, jak nakládat s historickými prameny a literaturou, jak je správně citovat. Pan Svoboda dal příjemným způsobem studentům spoustu praktických rad. Věřím, že si naši studenti uvědomili, jak náročné a pracné je napsat kvalitní vědeckou práci, a že se v mnohém od profesionála inspirují.
Přednáška zástupců Policie ČR a Armády ČR
V pondělí 26. 9. se v aule uskutečnila přednáška o uplatnění a možnostech vzdělávání v rámci bezpečnostních sborů u Policie ČR a Armády ČR. Tuto už tradiční prezentaci vedli naši úspěšní absolventi por. Bc. Petr Flašar a por. Ing. Vilém Vašíček. Přednáška se konala na základě dobrých zpětných vazeb z předešlých ročníků, kdy bylo předání osobních zkušeností velmi přínosné při rozhodování, kam po maturitě směřovat.
Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost dětí v dopravě je jednou z nejdůležitějších priorit rodičů i škol. Děti se v dopravě pohybují od malička, a co se naučí, vyzkouší a dobře si zažijí, jim pomůže pro jejich bezpečnost i v dospívání a dospělosti. Buďme proto opatrní a důslední ve výuce. Ve středu 16. listopadu zorganizovalo Purkyňovo gymnázium ve spolupráci s Městskou policií ve Strážnici přednášku na téma bezpečnost silničního provozu. Třídu primu navštívila strážnice Městské policie Bc. Jitka Sochorová. Zábavnou formou primánům osvěžila základní pravidla silničního provozu.
Přednáška o Univerzitě obrany v Brně
Ve středu 30.11 jsme žákům třetích a čtvrtých ročníků odprezentovali jedinou vojenskou vysokou školu v ČR, a to Univerzitu obrany v Brně. Spolu s kolegou čet. Petrem Staňkem jsme studentům přiblížili nejen život studentů na UO, ale i vojenské povinnosti, které se k tomuto studiu vztahují. Představili jsme především Fakultu vojenského leadershipu, pod kterou oba spadáme. Doufáme, že jsme studentům předali potřebné informace, aby si v případě zájmu mohli podat přihlášku na Univerzitu obrany. Absolventka Purkyňova gymnázia čet. Řepová Dominika.
Prezentace „strojárny“ VUT Brno
V předvánočním čase – v úterý 20.prosince 2022 – navštívil naši školu náš absolvent, dnešní posluchač brněnského VUT, Stanislav Podkalský (mat. 2021). Žákům oktávy a 4.ročníku prezentoval možnosti studia, obory a další studentské aktivity na „strojárně“, tedy Strojní fakultě VUT Brno. Rovněž budoucím maturantům v učebně IVT odprezentoval své postřehy a poznatky při nástupu ke studiu na VUT v Brně týkající se studentského života a nastínil jim možnosti dalšího uplatnění při studiu těchto technických oborů.
Den pro školu
V pondělí 30. ledna se žáci 1.A zapojili do projektu Den pro školu. Odborníkem, který nás navštívil, byl Šimon Steffal, mentor a lektor v oblasti úspěšné komunikace. Ten nám při webináři vysvětlil, jak funguje lidský mozek a také jak se efektivně učit. Nejzajímavější informace byly o neefektivitě opakovaného čtení textu, biflování a přehnaného zvýrazňování.
Přednáška studentů LF UP Olomouc a FF OU
Ve čtvrtek 9. února 2023 navštívili naši školu bývalí žáci, dnešní posluchač LF UP v Olomouci Adam Macalík a Jošua Blažek, posluchač FF OU. Žákům septimy, oktávy, 3. a 4.ročníku prezentovali možnosti studia, obory a další studentské aktivity na svých vysokých školách. Rovněž zodpověděli všechny dotazy našich studentů.
Historie táborů ve Svatobořicích u Kyjova
V průběhu února byla gymnáziu zapůjčena výstava o deseti panelech, které pojednávají o historii táborů ve Svatobořicích u Kyjova. Nejznámější období bylo od září 1942 do dubna 1945, kdy objekt sloužil jako internační tábor pro příbuzné těch československých občanů, kteří působili v zahraničním odboji. Týkal se však také dětí – sirotků – po rodičích popravených za napomáhání československým parašutistům, kteří byli do protektorátu Čechy a Morava vysíláni z Británie. Mezi vězněnými se objevili i židovští obyvatelé, s nimi se zacházelo nejhůře...
Fulbright - projektový den
Na Den svatého Valentýna vyrazilo šest žáků z kvinty společně s asistentkou Evou na Gymnázium Tišnov, kde se konal projektový den. Čtyři američtí asistenti – kteří zde v České republice pobývají díky organizaci Fulbright – uspořádali dopolední program, ve kterém bylo ústředním tématem ‚mental health‘ (duševní zdraví). Tohoto programu se neúčastnili pouze žáci tišnovského gymnázia, ale také žáci strážnického a hodonínského gymnázia. Studenti mohli navštívit čtyři různé workshopy vedené v angličtině, které měly žákům pomoci soustředit se na své nitro, sebevědomí a duševní zdraví. Podobný projektový den (avšak s jiným tématem) uspořádá v tomto pololetí i naše škola.
Běžící češtinář
Pondělní dopoledne patřilo Běžícímu češtináři a jeho přednáškám. V první dvouhodinovce se žáci prvních a třetích ročníků obeznámili s méně známými fakty o českém jazyce, v druhém kole přednášek si maturanti vyzkoušeli několik úloh z maturitních didaktických testů. Jako velmi užitečné označovali i tipy a doporučené strategie, které by měly vést k úspěchu u maturitní zkoušky.
Virtuální realita v hodině IVT
V pondělí 3. 4. a úterý 4. 4. navštívil hodiny informatiky třetího ročníku a septimy náš absolvent Ondřej Chudíček, nyní student Masarykovy univerzity oboru Design. Ondřej v rámci tvorby své bakalářské práce na téma „Zobrazení ve virtuální realitě“ seznámil naše žáky s použitím VR. Ve své práci, kterou tvoří pro VŠVU v Bratislavě, zpracovává modulární aplikaci pro VR, která bude určena pro prezentování modelů. Naši žáci, formou testování aplikace, přispěli autorovi k řešení problému dostatečné kvality modelu v souladu s optimální datovou velikostí zobrazovaného modelu.
Bezpečnost na internetu
Dne 19.4. se naše škola účastnila akce Super Mega DigiDay - Bezpečný internet pro všechny. V rámci vyučování Informatiky jsme se věnovali tématu Digitální kompetence a Phishingu. Žáci 1.A se pomocí svých mobilních zařízení připojili k online přednášce a aktivně se zapojili do diskuse, odpovídali na otázky položené moderátorkou. Druhá skupina třídy se zaměřila na online konverzace s cizími lidmi. Přednášející ukázala žákům, jak vypadá online komunikace dvou dětí a následně jsme společně diskutovali o bezpečnosti a rizicích, která taková konverzace přináší. Třetí blok, kterého jsme se zúčastnili se třídou 3.A a septimou, byl věnován problematice dezinformací na internetu. Žáci si v roli novinářů vyzkoušeli odhalování nevěrohodných zpráv a konkrétně jsme se zaměřili na smyšlenou volební kampaň prezidentského kandidáta. Tuto činnost jsme následně reflektovali v diskuzi a hledali jsme možnosti, jak se proti dezinformacím bránit. Celá akce byla pro žáky velmi zajímavá a přínosná. Naučili jsme se věnovat pozornost bezpečnosti na internetu a upozornili jsme na různé pasti a úskalí, která se při používání internetu vyskytují.
Projektový den
Dne 25. 4. se na Purkyňově gymnáziu konal Projektový den, který zorganizovala naše americká asistentka Eva. Kromě strážnických studentů se zúčastnili i studenti hodonínského a tišnovského gymnázia a další američtí asistenti. Den se skládal ze tří částí – z únikových her („escape rooms“), kdy měli studenti za úkol uniknout z jednotlivých amerických států pomocí plnění úkolů a rébusů, poté z výuky amerických a moravských folklorních tanců, a nakonec z netradiční prohlídky Strážnice formou tzv. „scavenger hunt“, kdy měli žáci za úkol plnit různé úkoly, ale také hledat a poznávat strážnická místa. Moc děkujeme všem žákům za pomoc s organizací a třídě Kvarta za zajištění občerstvení!
Fulbright - projektový den
Ve středu 7. června se skupina osmi děvčat ze 3.A vydala do Hodonína na projektový den, který pořádala americká asistentka Elise pro ostatní školy z Jihomoravského kraje zapojené do programu Fulbright. Tentokrát šlo o turnaj v kickballu, což je obdoba baseballu (míč je ale větší a kope se do něj). Naše děvčata hrála po dvojicích ve čtyřech různých týmech, Aneta Sťahlová s Veronikou Vaškovou dokonce se svým týmem turnaj vyhrály. Akce se moc vyvedla, děkujeme za skvěle zorganizovanou akci i výborný oběd. 😊
Den pro školu
V pátek 23. června se pro žáky vyššího gymnázia konal projektový den, kdy k nám přišli odborníci z různých oborů něco povědět o své práci a o svých zkušenostech. Martin Leščinský vedl celé dopoledne workshop o prezentačních dovednostech. Tomáš Rygl měl hned dvě přednášky – Umění komunikace a Emoce – jak v nich najít spojence. Třetím dobrovolníkem byl IT specialista Jaroslav Kadlec, který v jedné přednášce představil IT a programování, ve workshopu pak zájemcům ukázal programování v praxi. K těmto dobrovolníkům z projektu Den pro školu se přidali i naši úspěšní absolventi, kteří studentům popsali svoji cestu na vysněnou vysokou školu. Martin Kaleta mluvil o studiu medicíny, Kryštof Zika, Jaroslav Váňa a Roman Prachař představili studium práv. Všem moc děkujeme za jejich čas a elán.
Přednáška Filipa G. Martinka
Purkyňovo gymnázium ve spolupráci s Filipem G. Martinkem pořádá přednášku u příležitosti nedožitých 80. narozenin pana Františka Cundrly. Všichni jsou srdečně zváni v sobotu 25. 11. do auly gymnázia. Vstupné dobrovolné.

Akce dokumentů