Křídla i okovy

Počátkem března proběhlo v aule gymnázia autorské čtení naší absolventky, paní Marie Jarošové. V příloze si můžete přečíst příspěvek PhDr. Jiřího Pajera, který se ujal křtu její básnické sbírky Křídla i okovy.

Strážnice má novou sbírku básní

             Se svými spoluobčany se potkáváme na ulicích města, pozdravíme se a povykládáme si. Ale často nevíme nic bližšího o jejich zájmech a zálibách, jimiž si vyplňují své volné chvíle. Tedy co dělají pro vlastní potěšení i pro obohacení života druhých. O Marušce Novákové, provdané Jarošové, bylo známo, že má zářivý vztah k životu, těší se z každodenních maličkostí, a také, že dokonce své zážitky z pozorování okolního světa ukládá do básní. Byly to její soukromé intimní chvíle a jen málo lidí vědělo, jak její básnická tvorba vlastně vypadá.

            Autorka se v minulém roce rozhodla odtajnit literární tvorbu a zároveň si splnit svoji velkou životní touhu. Proto vydala - za pomoci svých i sdružených sponzorských prostředků - básnickou sbírku Křídla i okovy. Je to na pohled velmi úhledná a sympatická knížka, doprovázená vlastními barevnými fotografiemi.

            Při křtu její básnické sbírky a autorském čtení vybraných ukázek, které se konalo ve čtvrtek 5. března v aule strážnického gymnázia, jsme se seznámili s autorčinou poezií.

Jak bychom ji mohli stručně charakterizovat? Je to velmi intimní přístup k životu, obsažený v bohaté škále vyjadřovacích prostředků. Některé její básně mají vážný podtext, jiné jsou laděny spíše v žertovném duchu. Ale ze všech vyznívá autorčina upřímnost ve sdělení a zároveň přístupnost jejích myšlenek pro čtenářskou veřejnost.

            Po společenské stránce byl křest s autorským čtením z nové básnické sbírky Marušky Jarošové velmi zdařilou akcí, na níž se sešlo mnoho pozorných posluchačů. Byli jsme také rádi, že jsme mohli přivítat i rodiče autorky, vážené manžele Novákovy, kteří dříve patřili k předním představitelům strážnického společenského života. Jistě byli potěšeni, že básnická tvorba jejich dcery byla vřele přijata posluchačskou obcí. A opravdu: sbírka Křídla i okovy představuje významné obohacení současného života a bude patřit k důležité součásti celkového kulturního odkazu města Strážnice. Jsem pevně přesvědčen, že se za čas opět setkáme s dalšími zdařilými díly strážnické básnířky Marie Jarošové.

                                                                                                                      Jiří Pajer

Akce dokumentů

Kategorie: