Přednáška Ing. Laštůvky

24. 4. 2015, V pátek v aule gymnázia přednášel náš absolvent Ing. Igor Laštůvka, ředitel divize Jih firmy SITA CZ, a.s., která zpracovává a využívá odpady pomocí vyspělých technologií. Firma provozuje kompostárny, spalovny i skládky. Ing. Laštůvka tedy měl co říct o tom, jak bychom měli s odpady nakládat. Další informace po kliknutí na "více..."

Odborník na odpady

V pátek 24. dubna se na jednu hodinu vrátil do naší školy bývalý žák, a to ne aby navštívil své dřívější učitele, ale aby žákům udělal přednášku. Ing. Igor Laštůvka, rodák ze Strážnice, se vypracoval až na ředitele divize Jih firmy SITA CZ, a.s., která zpracovává a využívá odpady pomocí vyspělých technologií. Provozuje kompostárny, spalovny i skládky. Ing. Laštůvka tedy měl co říct o tom, jak bychom měli s odpady nakládat.

V přednášce zazněla řada zajímavých faktů, například to, že 85 % domácího odpadu je zrecyklováno a využíváno jako druhotná surovina. Také jsme se dozvěděli, že do bioodpadu nepatří oleje, recyklaci papíru ztěžuje mastný papír, nebo do plastů patří měkký i tvrdý plast, a všechny druhy plastů jsou oddělovány na třídící lince. 

Kromě powerpointové prezentace, ve které představil svou firmu i situaci s odpadem ve světě, přednášející vystavil několik vzorků materiálů, které firma SITA z odpadů vyrábí. Čtyři žáci dostali šanci odhadnout, z jakých komodit tyto vzorky pocházejí, což víceméně zvládli, a tak si odnesli pěkné ceny. Všichni posluchači obdrželi plakátek s jasnými informacemi o tom, jak správně třídit domácí odpad. Zanechal je i pro třídy, které se přednášky nezúčastnily.

FOTOGRAFIE

Akce dokumentů

Kategorie: