Přednáška JUDr. Jiřího Pospíšila

11. 2. 2016, Ve čtvrtek navštívil naši školu europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil, který se za doprovodu absolventa PGS Petra Adamce setkal se studenty třetích a čtvrtých ročníků. Prezentace o evropských institucích nebyla realizována formou přednášky, ale spíše měla podobu seminární.Celý komentář a fotografie na "více..."

FOTOGRAFIE

....Účastníci byli vybízeni k aktivitě v průběhu akce, čímž měli možnost zúročit, jakož i si rozšířit své dosavadní poznatky o tématu. K živosti setkání přispěla i následná diskuse, v níž byl prostor ke směřování dotazů na europoslance a bývalého děkana právnické fakulty v osobě JUDr. Pospíšila. Akademický rozhled v kombinaci s rozsáhlou praxí v politických institucích (jak národních, tak evropských) nabídl studentům plastický obraz o fungování evropských správních orgánů, jakož i vhled do aktuálních problémů Unie. Kladné ohlasy z řad posluchačů a uznání na straně pedagogů podtrhují nesporný přínos proběhnuvší akce.               


Akce dokumentů

Kategorie: