Přednáška o Afghánistánu

27. 4. 2015, V pondělí se konala v aule gymnázia přednáška našeho absolventa npor. Ing Bronislava Němce na téma Svět jménem Afghánistán. Přednášející naše studenty zaujal poutavým vyprávěním svých vlastních zážitků na pozici velitele vojenské jednotky o moderně vedené válce v zemi, kde se zastavil čas - země islámských radikálů, prezentovanou obrázky vzdálené krajiny, vojenské techniky, vojenského vybavení, bezpečnostní situace, náboženských zvyků, ale i místní fauny a mezilidských vztahů. Dlouhotrvající potlesk našich studentů mu byl odměnou za jeho vyprávění z válečné zóny.

Akce dokumentů

Kategorie: