Přednáška o ruské autorské písni

4. 3. 2014, V úterý v dopoledních hodinách měli studenti našeho gymnázia možnost vyslechnout přednášku Mgr. Evy Malenové, Ph.D. o ruských bardech. Poutavý výklad o Okudžavovi a Vysockém umělecky dotvářel svou hrou na kytaru a zpěvem moskevský písničkář Alexej Kudrjavcev, který patří k nejlepším současným interpretům ruské autorské písně. Zájem ze strany studentů dokládal nejen vřelý potlesk, ale i jejich živá účast na překladu a interpretaci ruských textů.

Akce dokumentů

Kategorie: