Přednáška studentů Univerzity obrany v Brně

27. 1. 2017, V pátek proběhla na půdě Purkyňova gymnázia prezentace Univerzity obrany, kterou zrealizovali absolventi naší školy Natálie Hanáková a Vilém Vašíček. Studenti Fakulty vojenského leadershipu poutavou formu představili žákům septimy a 3. A možnosti studia na své vysoké škole, a rovněž jim nabídli vhled do specifik vojenského života. Posluchači ocenili nejen vysokou míru informativnosti, ale i názornosti prezentace.

Akce dokumentů

Kategorie: