120. výročí českého gymnázia ve Strážnici

V sobotu 7. 10. 2017 oslavilo Purkyňovo gymnázium 120 let své existence. Věříme, že příjemnou atmosféru setkání současných i bývalých studentů, pedagogů i pozvaných hostů si všichni užili...

FOTOGRAFIE

PREZENTACE

... Od 10 do 17 hodin byla škola otevřena pro veřejnost. Hned u vchodu si mohli návštěvníci zakoupit aktuální sborník školy vydaný k 120. výročí, který navázal na publikaci Vyšší bratrské školství a strážnické gymnázium, která byla vydána u příležitosti 110. výročí školy roku 2007. Kromě historie a příspěvků pamětníků obsahuje nový sborník také seznamy učitelů a studentů z let 2007 - 2017 včetně současných studentů gymnázia...

Ve třech učebnách připravila profesorka Mgr. Ludmila Mrkvová historické materiály z dějin školy, např. tabla, třídní knihy, stužky a maturitní písemné práce. Výstavy doplňovaly prezentace v elektronické podobě, které připravila Mgr. Lenka Karasová a které všechny návštěvníky velmi zaujaly. U některých maturitních ročníků se nepodařilo získat žádné fotografie, ale návštěvníci projevili velký zájem, aby příště byla prezentace doplněna i o jejich třídu, takže věříme, že se podaří fotodokumentaci do dalšího výročí rozšířit. Dále byla ve škole připravena profesorem Mgr. Michalem Jamným, Ph.D. prezentace o možnostech studia na vysokých školách a někteří vyučující představovali projekty, do nichž je zapojena škola, např. DofE, a moderně vybavené učebny. Sami studenti také připravili výběr videí ze života školy, který návštěvníkům promítali.

Ve 12.30 se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá, kterou celebroval Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, který je také absolventem strážnického gymnázia.

Ve 14.00 hodin přivítala oficiálně hosty oslav ředitelka školy PhDr. Jaroslava Večeřová. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, krátce pohovořil o nezdravé sebestřednosti dnešního způsobu života a vztahu k druhým lidem. Slova se ujala také starostka města Strážnice, taktéž absolventka této školy, Mgr. Renata Smutná, která přišla společně s místostarostou PhDr. Waltrem Bartošem, Ph.D., MBA, zdejším absolventem a profesorem. Součástí programu bylo hudební vystoupení školní cimbálové muziky a pěveckého sboru, které připravil profesor hudební výchovy MgA. František Pavluš. Po ukončení programu se konalo ve školní jídelně neformální setkání bývalých a současných profesorů gymnázia a dalších hostů, kterým k poslechu hrála studentská cimbálová muzika. Jejím tónům neodolal ani významný host oslav Ing. Martin Hrbáč, proslulý horňácký primáš, který si s muzikou k radosti přítomných krátce zahrál.

Akce dokumentů

Kategorie: