Veletrh vzdělávání v Hodoníně

7.- 8. 10. 2015, Ve středu a ve čtvrtek se konal již XIX. Veletrh vzdělávání okresu Hodonín, který má pomoci žákům základních škol ke snazšímu rozhodování v oblasti budoucí profesní orientace. Žáci byli seznámeni i se změnami v přijímacím řízení konkrétních středních škol pro školní rok 2016/17. Ve stánku našeho gymnázia studentky sexty a 2. A poskytovaly informace a propagační materiály. Fotografie z veletrhu si můžete prohlédnout po kliknutí na "více...".

Ve dnech 7. a 8. října 2015 se konal již XIX. Veletrh vzdělávání okresu Hodonín, který má pomoci žákům základních škol ke snazšímu rozhodování v oblasti budoucí profesní orientace. Žáci byli seznámeni i se změnami v přijímacím řízení konkrétních středních škol pro školní rok 2016/17. Slavnostního zahájení se zúčastnila i ředitelka PhDr. Jaroslava Večeřová.

V kulturním domě Dolní Valy v Hodoníně se představila i naše škola. Ve stánku našeho gymnázia studentky sexty a 2. A poskytovaly informace a propagační materiály. 

FOTOGRAFIE


Akce dokumentů

Kategorie: