Zmizelí sousedé - přednáška Mgr. Mrkvové v Brně

10. 5. 2013 - V pátek byla pozvána profesorka strážnického gymnázia Mgr. Ludmila Mrkvová do střediska Židovské náboženské obce v Brně, aby povyprávěla o práci studentů gymnázia na projektu Zmizelí sousedé.

V pátek 10. května 2013 byla pozvána profesorka strážnického gymnázia Mgr. Ludmila Mrkvová do střediska Židovské náboženské obce v Brně, aby povyprávěla o práci studentů gymnázia na projektu Zmizelí sousedé. Pozvání se uskutečnilo na podnět předsedy Židovské náboženské obce v Brně a beseda byla určena pouze pro členy ŽNO.

Profesorka Mrkvová byla velmi srdečně přivítána v centru ŽNO v Brně, kde jí byla ukázána knihovna, v níž jsou zastoupeny knihy židovských autorů a knihy o druhé světové válce a holocaustu. V souvislosti s tím byla studentům strážnického gymnázia nabídnuta možnost využít knihovny při svém studiu. Dále jí předseda židovské obce ukázal funkční rituální lázeň mikve, která se v této budově nachází, aby mohla porovnat s historickou lázní, kterou zná ze Strážnice. V České republice jsou nyní jen dvě funkční rituální lázně, a to v Praze a Brně. V 18. 00 hodin se všichni zúčastnili zahájení šabatu. Vyslechli si modlitby a vyprávění rabína a následovala košer šabatová večeře, při níž se podával chléb, hustá zeleninová polévka, těstoviny a košer víno. Po jejím ukončení se konala přednáška, v níž prof. Mrkvová ukázala formou prezentace, jakým způsobem studenti strážnického gymnázia pracovali na projektu Zmizelí sousedé.

Do projektu, který vyhlásilo Židovské muzeum v Praze, se zapojilo strážnické gymnázium roku 2008 a během školního roku vypracovala osmičlenná pracovní skupinka pod vedením profesorky Mrkvové projekt věnovaný židovské rodině Felsenbergové z Kněžduba. Hotová práce byla roku 2009 zveřejněna na webových stránkách Židovského muzea v Praze a na webu školy. Po jejím zveřejnění se s vedoucí práce kontaktovali žijící příslušníci rodiny a tak se podařilo získat další informace o osudech Felsenbergových za okupace. Jedním z příbuzných rodiny je také nynější předseda Židovské náboženské obce v Brně, který pozval profesorku Mrkvovou na přednášku. Členové ŽNO v Brně byli velmi mile překvapeni zájmem studentů o problematiku holocaustu a oceňovali, že kromě svého studia věnovali hodně svého času práci na projektu, který následně pomohl příbuzným rodiny, žijícím v různých koutech světa, aby se mohli po mnoha letech opět nalézt.

Ukázalo se tak, že projekt Zmizelí sousedé není jen historickou prací, ale že přesahuje do současnosti a oslovuji i současné potomky a příbuzné Židů, kteří byli zavražděni během holocaustu.

Zmizelí sousedé - přednáška Mgr. Mrkvové v Brně

Akce dokumentů